Persbericht

Tiel, 27 november 2023Eind oktober 2023 hadden ruim 27.000 Nederlanders een betalingsachterstand van minimaal 3 maanden op de hypotheek voor hun eigen woning. Hiermee zet de ontwikkeling van een dalende aantal betalingsachterstanden op hypotheken door. Dit blijkt uit de Hypotheekbarometer, een statistisch rapport van Stichting BKR over betalingsachterstanden op eigenwoninghypotheken. Deze trend is overigens in lijn met de blijvende daling van betalingsachterstanden op consumptieve kredieten (bron: BKR Monitor 2022 en BKR Update 3e kwartaal 2023).

De Hypotheekbarometer laat daarnaast zien dat ook het aantal personen met een restschuld na verkoop van de eigen woning nog steeds daalt. Het aantal komt hiermee onder het niveau van december 2017. De afgelopen jaren is met name in de leeftijdscategorieën van 25 tot 50 jaar een sterke afname van het aantal personen met restschulden te zien. De hoogte van de restschuld is in de leeftijdscategorie van 18-30 jaar beduidend lager dan voor oudere leeftijdsgroepen.

Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR: “Vanaf het begin van de financiële crisis in 2008 stegen de betalingsachterstanden op hypotheken tot aan 2014, toen zagen we een kentering.  De vraag is of de daling zich zal doorzetten of dat we de bodem hebben bereikt.  We zien de instroom van mensen met een betalingsachterstand toenemen. Belangrijk om deze ontwikkeling de komende tijd goed te volgen.”

Over de Hypotheekbarometer
Met de Hypotheekbarometer geeft Stichting BKR inzicht in trends en ontwikkelingen en een actueel beeld van het aantal mensen in Nederland met een betalingsachterstand of een restschuld op de hypotheek van de eigen woning. Op deze manier wil Stichting BKR een bijdrage leveren aan het inzicht in het financieel welzijn van Nederland.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.