Onze maatschappelijke rol

Om invulling te kunnen geven aan onze missie en ons maatschappelijke belang, vervult BKR drie essentiële rollen.

Om invulling te kunnen geven aan onze missie en ons maatschappelijke belang, vervult BKR drie essentiële rollen:

1. Hoeder van privacygevoelige data
Wij zijn expert in het ontvangen, ordenen en ontsluiten van privacygevoelige data in onze registers. Deze data zijn feitelijk, onbewerkt en herleidbaar naar de bron. Onze werkwijzen voldoen aan de hoogste standaarden op het vlak van privacy en security. Het beheren van deze registers vormt de kern van ons bestaan. BKR bouwt continu aan de veiligste en meest betrouwbare infrastructuur om persoonlijke en privacygevoelige financiële gegevens van alle Nederlanders op te slaan.

2. Verbindende factor in het kredietstelsel
We verbinden partijen die een rol spelen bij de kredietverlening aan consumenten in Nederland. We zorgen ervoor dat er een afsprakenstelsel is over hoe er omgegaan wordt met privacygevoelige data van consumenten. Daarbij maken we afspraken over de verantwoordelijkheid van iedere aangesloten organisatie binnen het kredietstelsel. Die afspraken borgen de kwaliteit, betrouwbaarheid en relevantie van de gegevens in onze registers. Vervolgens bewaken we de gemaakte afspraken.

3. Signaalpartner voor individu en samenleving
De data in onze drie registers bevatten waardevolle informatie (inzichten) voor onderstaande betrokkenen:

  • Voor het individu: om financieel bewustzijn te vergroten, toegankelijkheid tot kredieten te organiseren en overkreditering te voorkomen
  • Voor kredietverstrekkers: om risico’s te beperken, verantwoorde kredietverlening te kunnen organiseren en invulling te geven aan hun zorgplicht vanuit de Wet op Financieel Toezicht
  • Voor gemeenten: om zo snel mogelijk passende schuldhulp te kunnen organiseren en kredietverstrekkers te informeren.
  • Voor organisaties in de schuldhulpketen: om maatwerk te kunnen leveren voor ieders individuele situatie
  • Voor de overheid: om landelijk beleid te kunnen bepalen