We doen het niet alleen

Het voorkomen van schulden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op dit moment ondersteunen wij ongeveer 250 organisaties bij het registreren of verzamelen van kredietgegevens.

Onze Stakeholders
Veel verschillende organisaties zijn direct of indirect betrokken bij Stichting BKR. Wij hebben veelvuldig contact met diverse betrokken organisaties en hechten aan een goede samenwerking met de overheid, politiek, betrokken ministeries en koepelorganisaties. Ook met woningcorporaties, telecomproviders, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars onderhouden we intensief contact. Al deze organisaties hebben belang bij de kredietgegevens die wij hen – in vertrouwen – kunnen bieden.

Internationale samenwerking
We delen kennis met diverse EU-landen. Voortdurend kijken hoe we van elkaar kunnen leren. Dat is kort gezegd wat ons drijft bij het onderhouden van internationale contacten.

We zijn aangesloten bij ACCIS, Association of Consumer Credit Information Suppliers, waar alle leden hard werken om verzwaring van de schuldenlast te voorkomen door consumenten  te informeren over de gevaren van te veel lenen. ACCIS werd in 1990 in Dublin opgericht en inmiddels zijn er 46 Europese organisaties uit 28 Europese landen en 6 organisaties van buiten Europa aangesloten.

We werken samen met onze collega-kredietregistratiebureaus in het buitenland. We hebben met Duitsland, België, Italië, Oostenrijk en de Nederlandse Antillen een contract voor data-uitwisseling.

Toezichthouders

Er is regelmatig contact en afstemming met diverse toezichthouders:

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.