Schulden vormen een groot probleem. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor zijn of haar omgeving, de schuldeiser en de maatschappij. Daarom initiëren we tal van maatschappelijke projecten op het gebied van ‘vroegsignalering’ en schuldhulpverlening. Het doel? Een financieel gezond Nederland. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Stichting BKR geniet een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening en werkt onder meer samen met ministeries, gemeenten, schuldhulpverleningsinstanties en kredietverstrekkers.

Verantwoorde kredietverlening en inzicht

Verantwoorde kredietverlening en inzicht

Als kredietaanbieder wil je een goed beeld van iemands financiële hebben situatie als hij een nieuw krediet aanvraagt. Als gemeente wil je dat ook om iemand te helpen met zijn schulden. Dan kijk je naar zijn inkomsten en zijn uitgaven. Om te weten of iemand al een krediet heeft en wat zijn betaalgedrag is, kun je bij ons terecht. Met ons overzicht van gegevens kun je bepalen of het verantwoord is dat iemand een nieuwe lening afsluit. Of kun je met hem een plan van aanpak maken om zijn schulden terug te betalen.

lees meer

Het vroeg signaleren van schulden

Het vroeg signaleren van schulden

Het is in ieders belang dat we schulden en betalingsachterstanden vroegtijdig signaleren. Als mensen al om hulp vragen, wachten ze daar vaak te lang mee. Schulden zijn dan al hoog opgelopen en verschillende schuldeisers staan in de rij. Hoe vroeger we schulden signaleren, des te meer mogelijkheden er zijn om hulp te bieden. Het voorkomt bovendien (nieuwe) betalingsachterstanden die zich mogelijk ontwikkelen tot problematische schuldsituaties. Vroegtijdig signaleren voorkomt financiële en sociale problemen en bespaart de samenleving veel geld.

 

lees meer

Het voorkomen van fraude

Het voorkomen van fraude

Hoe komt u te weten of iemand die een lening of krediet bij u aanvraagt een frauderisico vormt? Bij dat vraagstuk kan Stichting BKR u helpen.

lees meer

Het vergemakkelijken van identificatie

Het vergemakkelijken van identificatie

Identiteitsfraude is een actueel en groeiend probleem. Met de toenemende digitalisering is (online) identiteitsverificatie van groot maatschappelijk belang. Stichting BKR helpt u om identiteitsfraude in te dammen. Met BKR VIS (Verificatie Identificatie Systeem) delen we informatie met organisaties en overheden over de geldigheid van identiteits- en reisdocumenten. Het gaat dan om unieke nummers van gestolen, vermiste of om een andere reden ongeldig verklaarde documenten.

 

lees meer
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.