Schulden vormen een groot probleem. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor zijn of haar omgeving, de schuldeiser en de maatschappij. Daarom initiëren we tal van maatschappelijke projecten op het gebied van ‘vroegsignalering’ en schuldhulpverlening. Het doel? Een financieel gezond Nederland. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Stichting BKR geniet een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening en werkt onder meer samen met ministeries, gemeenten, schuldhulpverleningsinstanties en kredietverstrekkers.

1

Op een verantwoorde manier krediet verlenen

Op een verantwoorde manier krediet verlenen

U wilt vanzelfsprekend alleen kredieten verstrekken die passen bij de portemonnee van de consument. Daarom is het van groot belang om de financiële status van die consument te kennen. Welke leningen heeft hij of zij al afgesloten? Hoe zit het met het betaalgedrag? Stichting BKR geeft u inzage in deze en vele andere kredietgegevens.

lees meer
2

Het vroeg signaleren van schulden

Het vroeg signaleren van schulden

Het is in ieders belang dat we schulden en betalingsachterstanden vroegtijdig signaleren. Als mensen al om hulp vragen, wachten ze daar vaak te lang mee. Schulden zijn dan al hoog opgelopen en verschillende schuldeisers staan in de rij. Hoe vroeger we schulden signaleren, des te meer mogelijkheden er zijn om hulp te bieden. Het voorkomt bovendien (nieuwe) betalingsachterstanden die zich mogelijk ontwikkelen tot problematische schuldsituaties. Vroegtijdig signaleren voorkomt financiële en sociale problemen en bespaart de samenleving veel geld.

 

lees meer
3

Het voorkomen van fraude

Het voorkomen van fraude

Hoe komt u te weten of iemand die een lening of krediet bij u aanvraagt een frauderisico vormt? Bij dat vraagstuk kan Stichting BKR u helpen.

lees meer
4

Het vergemakkelijken van identificatie

Het vergemakkelijken van identificatie

Identiteitsfraude is een actueel en groeiend probleem. Met de toenemende digitalisering is (online) identiteitsverificatie van groot maatschappelijk belang. Stichting BKR helpt u om identiteitsfraude in te dammen. Met BKR VIS (Verificatie Identificatie Systeem) delen we informatie met organisaties en overheden over de geldigheid van identiteits- en reisdocumenten. Het gaat dan om unieke nummers van gestolen, vermiste of om een andere reden ongeldig verklaarde documenten.

 

lees meer