Over Stichting BKR

Zakelijk Krediet Babet Hogervorst 9632

Ons doel

Zoveel mogelijk Nederlanders met een gezond financieel huishouden en zo weinig mogelijk mensen met problematische schulden. Dat is ons doel. Want als je je geldzaken op orde hebt, zorgt dat voor rust en geeft dat een gevoel van vrijheid. Het stelt je in staat om te leven zoals jij dat wilt, op een manier die past bij jouw persoonlijke financiële situatie.

Sinds 1965 maakt Stichting BKR zich hard voor een financieel gezond Nederland. We leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van problemen op het gebied van schulden, kredieten en fraude. Dit doen we door:

 • Alle kredietgegevens in Nederland te verzamelen en te beheren.
 • Gemeenten te helpen om schulden en betalingsachterstanden op tijd te signaleren bij hun inwoners.
 • Financiële organisaties te helpen bij het voorkomen van identiteitsfraude en fraude op het gebied van kredietverlening.

Dit doen we voor jou

 1. Op een verantwoorde manier krediet verlenen
 2. Het vroeg signaleren van schulden
 3. Het voorkomen van fraude
 4. Het vergemakkelijken van identificatie

Schulden vormen een groot probleem. Niet alleen voor de schuldenaar, maar ook voor zijn of haar omgeving, de schuldeiser en de maatschappij. Daarom initiëren we tal van maatschappelijke projecten op het gebied van ‘vroegsignalering’ en schuldhulpverlening. Het doel? Een financieel gezond Nederland. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. Stichting BKR geniet een spilfunctie in de Nederlandse financiële dienstverlening en werkt onder meer samen met ministeries, gemeenten, schuldhulpverleningsinstanties en kredietverstrekkers.

Verantwoorde kredietverstrekking

De kredietaanbieders, de consument en de maatschappij zijn gebaat bij een goed functionerend stelsel van kredietregistratie. Informatie-uitwisseling over kredieten leidt tot het verminderen van informatie-asymmetrie tussen de kredietaanbieder en de consument en tussen kredietaanbieders onderling. Omdat kredietregistratie onder andere belangrijk is om te beoordelen of een krediet past bij de financiële positie van de consument, is wettelijk bepaald dat krediet-aanbieders aangesloten moeten zijn bij een stelsel van kredietregistratie (artikel 4:32 Wft).
Hierdoor zijn wij in staat om kredietverstrekkers een overzicht te bieden welke leningen en eventuele betalingsachterstanden de consument heeft. Aan de hand van die gegevens kan de kredietverstrekker een uitspraak doen over het – wel of niet – verstrekken van een lening.

Problematische schulden

Schulden leiden vaak tot maatschappelijke en sociale problemen en vormen een steeds groter maatschappelijk probleem. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Stichting BKR ziet vroegsignalering daarom als één van de oplossingen om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.

Stichting BKR heeft een beveiligd informatiesysteem ontwikkeld, Vindplaats van Schulden, waarbij gemeenten samen met woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars vroegtijdig betalingsproblemen kunnen signaleren.

Fraude in het financiële verkeer

Fraude in het financiële verkeer levert de maatschappij en de zakelijke klanten grote schade op. We beheren in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) het EVA-systeem en voor de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) het SFH-systeem. Beide fraudepreventiesystemen ‘draaien’ op hetzelfde platform, waardoor het voor aangesloten organisaties makkelijk en veilig is het register te raadplegen.


Daarnaast bieden we diensten aan op het gebied van KYC (Know Your Customer) waarmee we witwassen en het financieren van terrorisme voorkomen.

Identiteitsverificatie

Identiteitsfraude is een actueel en groeiend probleem. Met de toenemende digitalisering is een (online) identiteitsverificatie van groot maatschappelijk belang. Ook op dit gebied werkt Stichting BKR constant aan verbeterde mogelijkheden om identiteitsfraude in te dammen. Met BKR VIS (Verificatie Identificatie Systeem) delen we informatie met organisaties en overheden over de geldigheid van identiteits- en reisdocumenten. Het gaat dan om unieke nummers van gestolen, vermiste of om een andere reden ongeldig verklaarde documenten.

Waar komen we vandaan?

Stichting BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiële dienstverleners. Kredietaanbieders hadden behoefte om van een onafhankelijke partij inzicht te krijgen in het aantal kredieten dat iemand heeft. Met die informatie kunnen zij goed en verantwoord kredieten verstrekken.

In de jaren 60 ging het namelijk goed met de economie. Er kwamen steeds meer luxe goederen: auto’s, stofzuigers, koelkasten en tv’s. Mensen kochten die vaak op afbetaling. Banken realiseerden zich al snel dat niet iedereen schulden goed kon dragen. En zij zagen gebeuren dat mensen nieuwe schulden aangingen om oude af te betalen. Dat was de vooruitgang niet waard en moest worden voorkomen. Vandaar dat zij Stichting BKR oprichtten. Zo konden problematische schulden worden voorkomen en bleven kredieten toegankelijk voor iedereen.

We doen het niet alleen

Met de data die we beheren, leveren we een bijdrage aan het voorkomen van problemen op het gebied van schulden, kredieten en fraude. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit doen we samen met jou, kredietaanbieders en de overheid.

We ondersteunen ongeveer 250 organisaties bij het registreren of verzamelen van kredietgegevens. We werken samen met organisaties die belang hebben bij het voorkomen van problemen op het gebied van schulden, kredieten en fraude. Maar ook met de overheid, politiek en betrokken ministeries. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking en het onderhouden van relaties.

Meer weten

Onze organisatie

BKR is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit:

 • Peter van Bosch, bestuursvoorzitter/CEO (zie foto)
 • Henk Bothof, bestuurslid/CIO
 • Ella de Vette, bestuurslid/CFRO
 • Claudia Braaksma, directeur HR
 • Ronald van der Pol, directeur Customer Services
 • Erwin Reyes, directeur Relatiemanagement

‘Als stichting zonder winstoogmerk vervullen we een maatschappelijke rol. Wij zijn er voor alle Nederlanders, maar kijken ook naar iedereen persoonlijk. We dragen op een objectieve wijze bij aan het voorkomen dat je meer schulden aangaat dan je uiteindelijk terug kunt betalen. Daarnaast helpen we gemeenten bij het vroegtijdig signaleren van schulden en helpen we aangesloten organisaties bij het voorkomen van fraude. Want voor een gelukkig en zorgeloos leven is financiële stabiliteit van levensbelang.’

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken. En geeft ook advies over het beleid aan het bestuur.

Wat we het afgelopen jaar deden

In ons maatschappelijk jaarverslag lees je wat we het afgelopen jaar deden op financieel gebied en op niet-financieel gebied. Zo zagen we het percentage mensen met betalingsproblemen afnemen. En we zagen dat een steeds kleiner deel van de Nederlanders met een lening een betalingsprobleem heeft. Meer weten? Lees het hele verslag.

Contact

Ons adres is:
Teisterbantlaan 2a
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Ben je al klant bij ons en heb je een vraag? Of ben je nog geen klant en wil je meer weten over één van onze producten of diensten? Klik hier en neem contact met ons op.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.