1

Op een verantwoorde manier krediet verlenen

U wilt vanzelfsprekend alleen kredieten verstrekken die passen bij de portemonnee van de desbetreffende consument. Daarom is het van groot belang de financiële status van die consument te kennen. Welke leningen heeft hij of zij al afgesloten? En hoe zit het met het betaalgedrag? Stichting BKR geeft u inzage in deze en vele andere kredietgegevens. Bijna 11 miljoen consumenten staan in ons Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geregistreerd. In totaal zijn er zo’n 20 miljoen kredieten in het CKI bekend, waarvan we onder andere het soort krediet, de hoogte van het kredietbedrag, de persoonsgegevens, de looptijd, de aflossingsdatum en eventuele achterstanden of andere bijzonderheden registreren.

Met deze gegevens willen we u helpen de juiste keuzes te maken bij het verstrekken van nieuwe leningen. Om het beoordelingsproces te vergemakkelijken, bieden we diverse toetsingtools aan. Hiermee anticipeert u snel en doeltreffend op ontwikkelingen in uw kredietportefeuille.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een deelnemerschap bij BKR gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • U bent kredietverstrekker voor eigen rekening en risico;
  • U bent in het bezit van een Wft-vergunning (verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten) en/of een bancaire vergunning voor het aanbieden van consumptieve kredieten;
  • Indien uw organisatie enkel zakelijke kredieten verstrekt is bovenstaande voorwaarde niet van toepassing;
  • Na erkenning moet u zich houden aan het reciprociteitprincipe; u mag niet alleen toetsen, maar bent ook verplicht om de door u verstrekte kredieten te registreren; tenzij het Algemeen Reglement BKR anders bepaalt;
  • De door u verstrekte kredieten dienen meer dan € 250,00 te bedragen en langer te lopen dan 1 maand.