Algemeen Reglement

In het Algemeen Reglement van Stichting BKR staat onder andere wanneer iemand wordt geregistreerd, wanneer iemand een bijzonderheidscodering krijgt en wat een consument kan doen als hij het niet eens is met een registratie. Elke organisatie die bij ons is aangesloten, moet zich aan deze afspraken houden.