Algemeen Reglement

U vindt hier het Algemeen Reglement van Stichting BKR. Hierin staat onder andere wanneer iemand geregistreerd wordt, wanneer iemand een bijzonderheidscodering krijgt en wat een consument kan doen als hij het niet eens is met een registratie. Elke organisatie die bij ons is aangesloten, moet zich aan deze afspraken houden.