Uitspraken geschillencommissie

Hier vindt u een overzicht van de uitspraken die door de Geschillencommissie zijn gedaan.

In onze brochure ‘Verzoek tot aanpassing van uw registratie‘ zie je wat je kunt doen als je het niet eens bent met de gegevens op het overzicht. Kom je er niet uit met je kredietverstrekker? Dan kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie van Stichting BKR. De Geschillencommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of Stichting BKR en de kredietverstrekker zich aan de registratieregels hebben gehouden.

Klik hier voor het Reglement van de Geschillencommissie.