Artikel

Tiel, 9 juni 2023 - Gisteren heeft minister Schouten de ambitie geuit, na aandringen van de Tweede Kamer en enkele grote steden, om de registratie van schuldhulpverlening terug te brengen naar een half jaar voor mensen die een schuldhulptraject succesvol hebben afgerond.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet financieel toezicht (Wft) verplicht gemeenten om aan Stichting BKR door te geven als schuldhulp wordt gegeven en deze gegevens bij BKR te registreren. Na afloop van schuldhulp is de registratie, net zoals alle bij BKR geregistreerde kredieten, nog vijf jaar zichtbaar. Volgens de Minister blijkt in de praktijk dat mensen met een schuldhulpverleden extra streng worden beoordeeld door kredietaanbieders bij het aanvragen van een krediet ten opzichte van mensen die betalingsachterstanden hebben ingelopen zonder een schuldhulpverleden. Om die reden heeft zij het voornemen geuit om de registratietermijn voor schuldhulp te verkorten naar zes maanden.

Bewaartermijn van 5 jaar voor kredietregistraties en betalingsachterstanden
Informatie over betalingsachterstanden en schuldhulpregelingen maakt het voor kredietverstrekkers en gemeenten mogelijk om invulling te geven aan hun zorgplicht en om hulp te bieden indien nodig. Bovendien zorgt deze informatie ervoor dat risico’s op betaalproblemen worden verkleind, waardoor kredieten betaalbaar en toegankelijk blijven. Alle overige bij BKR geregistreerde kredieten en betalingsachterstanden blijven gewoon nog vijf jaar zichtbaar in het register van BKR.

Breed overleg over invoering moet nog plaatsvinden
In haar voortgangsrapportage geeft de Minister aan dat een breed overleg over de uitvoering en technische uitvoering van deze voorgenomen maatregel nog gepland zal worden met direct betrokkenen waaronder kredietverleners, gemeenten, VNG, NVVK en uiteraard ook BKR.

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.