Statement: Publicatie Wetgevingstoets Autoriteit Persoonsgegevens voorstel Wet stelsel kredietregistratie

Tiel, 28 mei 2024 - Stichting BKR (BKR) heeft kennisgenomen van de uitkomsten van de wetgevingstoets door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van het concept-Wetsvoorstel kredietregistratie en zal deze bestuderen. De AP is door minister van Financiën op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geraadpleegd over het concept-wetsvoorstel. Het is nu aan de minister van Financiën om te bepalen welke aanpassingen van het voorstel nodig zijn in reactie op de bezwaren van de AP. BKR hecht waarde aan een zorgvuldig proces en treedt hierover graag met het ministerie in overleg.

Maatschappelijk doel kredietregistratiestelsel
Al sinds 1965 zorgt BKR voor een stabiele basis onder het financiële verkeer in Nederland. Betrouwbare informatie over betaalgedrag werd noodzakelijk voor kredietverstrekkers om kredietrisico's bij consumenten beter te kunnen inschatten en het lenen van geld betaalbaar en toegankelijk te houden.

We zetten ons dagelijks in om deze data te verzamelen en om van daaruit betrouwbare signalen te genereren voor wie met ons aan ditzelfde doel werkt: financieel welzijn en financiële inclusiviteit in de Nederlandse samenleving.

Mede door de inzichten uit deze data zijn kredieten betaalbaar en toegankelijk, worden consumenten behoed voor overkreditering, kunnen gemeenten tijdige schuldhulpverlening organiseren en wordt fraude in het financiële verkeer voorkomen.

Wettelijke verankering
BKR juicht de wettelijke verankering van haar rol in het kredietstelsel toe. Het registreren en bewaren van kredietinformatie is geen doel op zich, maar moet te allen tijde bijdragen aan het faciliteren van verantwoorde kredietverlening en het voorkomen van problematische schulden in de Nederlandse samenleving. We vertrouwen hiervoor op een zorgvuldige evaluatie door het Ministerie van Financiën van alle reacties op het wetsvoorstel.