Statement in reactie op artikel in de Telegraaf

Tiel, 2 augustus 2023 – Vandaag heeft de Telegraaf een artikel gepubliceerd dat verwijst naar een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 6 juni 2023, waarbij het Hof BKR verplicht om – net als kredietverstrekkers – verwijderverzoeken van consumenten te behandelen. BKR voldoet aan de uitspraak en behandelt deze verzoeken.

Er is inmiddels een aantal verwijderverzoeken bij BKR ingediend en deze zijn allemaal in behandeling genomen. Om tot een passende beoordeling te kunnen komen, werkt BKR nauw samen met de desbetreffende kredietverstrekkers. Zij zijn de enigen die kennis hebben van de persoonlijke situatie van een consument en het verloop van het krediet. Zij beschikken over het volledige dossier en over de nodige financiële kennis waardoor zij belangenafwegingen kunnen maken. BKR heeft deze informatie niet en kan hierdoor onmogelijk alleen beoordelen wat terecht of onterecht is.

Als gevolg van bovenstaande noodzakelijke werkwijze, blijft de snelste manier om uitsluitsel te krijgen over een verwijderverzoek, dit vooralsnog rechtstreeks via de kredietverstrekker te laten verlopen.

De uitspraak van het Hof heeft een impact op de rol van BKR. Mogelijke vervolgstappen en potentiële gevolgen worden daarom nog verder in kaart gebracht.

Vragen over kredietregistraties
Alle kredietverstrekkers zetten zich in voor een correcte registratie in het kredietregister bij BKR. Dit vormt de basis van het financiële systeem in Nederland. Zorgvuldige registraties beperken risico’s bij kredietverstrekkers en voorkomen overkreditering bij consumenten. Zo worden kredieten voor iedereen betaalbaar gehouden en wordt er werk gemaakt van financieel welzijn.

Is een consument toch niet eens met wat er over hem/haar staat geregistreerd? Dan kan hij/zij daarover contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker. Wordt er hierbij geen oplossing gevonden? Dan kan elke consument (gratis) terecht bij de onafhankelijke klachteninstantie Kifid of bij de reguliere rechter. Een verwijderverzoek kan ook aan BKR worden gestuurd.

Consumenten die vragen hebben over hun kredietregistratie, kunnen hiervoor terecht op de website van BKR.