Het maatschappelijke belang van BKR

Dagelijks werken wij hard aan een financieel gezond Nederland: een samenleving waarin we slimmer omgaan met geld, elkaar daarbij actief ondersteunen en kredieten hebben die passen bij de financiële situatie.

Die betrouwbaarheid is van groot belang. Dankzij BKR en deze data zijn kredieten betaalbaar en toegankelijk, worden consumenten behoed voor overkreditering, kunnen gemeenten goede en tijdige schuldhulpverlening organiseren en wordt fraude in het financiƫle verkeer voorkomen.
De samenleving is continu in beweging. Het is daarom onze taak om via ons werk bij te dragen aan stabiliteit van het financieel systeem zodat de economie blijft draaien en mensen naar eigen vermogen kunnen bouwen aan hun dromen. Dit vraagt van ons een sterk bewustzijn over onze maatschappelijke positie en de netwerken waarin wij ons bewegen. Het is belangrijk om onze toegevoegde waarde continu zichtbaar te maken en te laten ervaren. Enkel in verbinding en in samenwerking met kredietverstrekkers, overheid, gemeenten, schuldhulpverleners, vaste lasten partners en andere belangrijke stakeholdergroepen kunnen we succesvol zijn in het volbrengen van onze missie: bijdragen aan financieel welzijn en financiƫle inclusiviteit.