Artikel

Al dan niet ondersteund door commerciële juridisch adviesbureaus zoals Dynamiet Nederland, kloppen consumenten steeds vaker bij financiële instellingen aan met het verzoek om een BKR-registratie te corrigeren of te verwijderen. Lastig, want voor alles beschermt zo’n BKR-registratie mensen tegen overkreditering. Bij hoge uitzondering kunnen er echter bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn die verwijdering rechtvaardigen.

Dat financiële instellingen worstelen met verzoeken om BKR-registraties te verwijderen, blijkt volgens senior accountmanager Ad Willebrands van Stichting BKR uit discussies in het Bijzonder Beheer Netwerk. Dit is een overkoepelend platform voor professionals die zich binnen bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers bezighouden met bijzonder beheer. Naar aanleiding van vragen plaatste BKR eind vorig jaar een Handreiking Belangenafweging op het platform Bijzonder Beheer Netwerk. “Die kan hen helpen om in dit soort situaties tot een zorgvuldige individuele belangenafweging te komen. Bij een belangenafweging dient het individueel belang van de consument te worden afgewogen tegen het belang van de samenleving. Het stelsel van kredietregistratie en de aangesloten deelnemers heeft immers als doel zoveel mogelijk overkreditering en problematische schulden te voorkomen en te verhelpen (het algemeen belang)”, legt hij uit.

Kredietverstrekkers hebben de handen ineengeslagen om komen tot een uniforme werkwijze bij het behandelen van verwijderingsverzoeken van registraties bij BKR, die nog vijf jaar zichtbaar blijven nadat de betalingsproblemen zijn afgehandeld. BKR heeft dat proces gefaciliteerd door een zogenoemde Handreiking Belangenafweging op te stellen, waarmee kredietverstrekkers vandaag de dag nog op een uniforme manier verzoeken van consumenten tot verwijdering in behandeling nemen. Deze handreiking wordt ook gebruikt in de rechtspraak en door het Klachten Instituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Willebrands benadrukt dat er wat betrouwbare en kwalitatief goede data betreft sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de deelnemers aan het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). “Zeker als het gaat om achterstanden en bijzonderheden wordt een BKR-registratie niet zomaar geplaatst. Er moet daarom niet te lichtzinnig mee worden omgegaan. Dat een BKR-registratie een consument in de weg zit, is geen reden om hem zomaar te verwijderen uit het kredietregister. Want dan verwijder je informatie die bedoeld is om de consument te beschermen tegen overkreditering.”

Hij voegt er aan toe dat er “In individuele situaties sprake kan zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden, waardoor er op basis van een proportionaliteitscheck en een belangenafweging toch kan worden besloten om een verwijderingsverzoek te honoreren.”

Positief besluit
Een voorbeeld van de ‘bijzondere persoonlijke omstandigheden’ waar Willebrands op doelt, kan vanwege de gevoeligheid alleen anoniem worden gegeven. Het ging om een man die na een scheiding de hypotheek niet meer kon betalen. Dat leverde hem een restschuld en een BKR-registratie op. Hij moest verhuizen omdat de woon-werk-afstand veel te groot was, maar kwam 4,5 jaar later tot de conclusie dat hij zijn kinderen miste en dichter bij hen wilde wonen. Vanwege de registratie bij BKR kwam hij echter niet in aanmerking voor een huurhuis. Omdat hij altijd overal aan had meegewerkt, nog maar een half jaar had te gaan en er inmiddels financieel goed voor stond, heeft zijn verzoek om de BKR-registratie te verwijderen na het doorlopen van de gebruikelijke procedure geresulteerd in een positief besluit.

Willebrands begrijpt waarom BKR dat besluit heeft genomen. “Wat mij betreft voldoet het aan de zorgvuldige individuele belangenafweging zoals Stichting BKR die samen met de deelnemers in de Handreiking Belangenafweging heeft omschreven.”

De handreiking is te vinden op ons Zakelijk Portaal. 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.