"Artikel"

Met regelmaat presenteert Stichting BKR de Kredietbarometer, een statistisch rapport dat inzicht geeft in het aantal kredieten en betalingsproblemen in Nederland. De Kredietbarometer levert zo een belangrijke bijdrage aan het inzicht in het financieel welzijn van Nederland. De cijfers van het derde kwartaal van 2021 laten een dalende trend zien.

De Kredietbarometer toont aan dat eind 2020 ruim 8,5 miljoen Nederlanders samen ongeveer 10,5 miljoen consumptieve kredieten hadden. Driekwart jaar later zijn die cijfers gedaald tot respectievelijk ruim 8,1 miljoen Nederlanders met ruim 9,8 miljoen kredieten. Ook het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen nam af: van 4,3% van alle inwoners ouder dan 18 jaar eind 2020 naar 4,2% eind september 2021. In absolute cijfers: van bijna 618.000 eind 2020 naar bijna 594.000 mensen eind september 2021. Opmerkelijk is dat de betalingsproblemen bij 60-plussers in deze periode juist stegen, evenals bij jongeren tussen 18 en 24 jaar. Bij de 70-plussers steeg het aantal kredieten. Dit blijken de uitzonderingen op de regel. Na een aantal jaren met een lichte algemene stijging van de cijfers, laten die sinds het uitbreken van de coronapandemie een dalende trend zien.

Oorzaken van de daling
Volgens Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter van Stichting BKR, is er een aantal oorzaken aan te wijzen voor de dalende cijfers. “De daling van het aantal mensen met betalingsproblemen wordt waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door de coronapandemie. Mensen hebben de afgelopen periode minder geld uitgegeven, doordat vakanties praktisch onmogelijk waren en de horeca lang gesloten is geweest. Daarnaast horen we dat sommige mensen een deel van hun hypotheek gebruiken als consumptief krediet. Door de overwaarde die mensen op hun huis hebben, kunnen ze tegen een lage rente lenen.” Waarom juist ouderen te maken krijgen met een toename van betalingsproblemen, is enigszins onduidelijk. Het kan te maken hebben met het feit dat pensioenen niet geïndexeerd zijn, maar wel onderhevig zijn aan inflatie. Dit leidt tot een koopkrachtdaling en daardoor mogelijk financiële problemen.

Grote verschillen tussen gemeenten
Er zijn grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om het aantal mensen met betalingsproblemen. Het hoogste percentage inwoners van 18 jaar en ouder met betalingsproblemen op krediet woont in Rotterdam (10,0%), Schiedam (9,1%) en Den Haag (8,7%). Ook diverse gemeenten in Oost-Groningen, Zuid-Limburg en Lelystad en Almere scoren relatief hoog. De drie gemeenten met de minste betalingsproblemen zijn Rozendaal (0,4%), Bunnik (1,1%) en Midden Delfland (1,2%). Het gemiddelde landelijke percentage is 4,2%.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.