"Artikel"

Dat de coronacrisis grootschalige gevolgen heeft voor de economie op macro- en microniveau is duidelijk. De overheid, banken en kredietverleners bieden daarom in verschillende mate betaalregelingen aan. Goed nieuws: slechts in bepaalde gevallen leidt dit tot een BKR-registratie.

Veel bedrijven en huishoudens ondervinden de gevolgen van de coronacrisis aan den lijve. Niet alleen worden werknemers of familieleden ziek, maar ook de omzet is in de meeste sectoren sterk gedaald. Bepaalde sectoren, zoals de horeca, hebben zelfs enkele maanden volledig stilgelegen. En zelfs nu de maatregelen worden versoepeld, lopen de terrassen minder storm dan in een reguliere zomer. Het spreekt voor zich dat dit in veel gevallen tot betalingsachterstanden en schulden zou kunnen leiden.

Rol voor gemeenten
Om bedrijven en huishoudens tegemoet te komen, zijn er verscheidene betaalregelingen in het leven geroepen. Voor deze rechtspersonen is het mogelijk om een tijd geen rente of aflossing te betalen. Ook zijn er vanuit de overheid mogelijkheden voor een tegemoetkoming van loonkosten of tijdelijke borgstellingen. Volgens het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is er een rol voor gemeenten om mensen lokaal te begeleiden met het treffen betaalregelingen. Wie er zelf niet uitkomt, kan zich melden bij een loket van de gemeente.

Monitor Schuldhulpverlening
De vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) is in april gestart met de Monitor Schuldhulpverlening. Daarmee brengt de NVVK in beeld hoeveel beroep er wordt gedaan op de gemeenten om inwoners te helpen met financiële hulpvragen. Dat lijken er vooralsnog niet meer te zijn dan voor de coronacrisis. Volgens de Monitor hebben in maart 2020 bijna 3.000 mensen zich aangemeld bij gemeenten voor schuldhulp. In maart 2019 waren dat er ongeveer evenveel. Toch geeft bijna 40% van de gemeenten aan dat zij de schuldhulp in de toekomst waarschijnlijk niet aankunnen. Zij verwachten een groei in aanvragen. Stichting BKR ondersteunt gemeenten met Vindplaats van Schulden bij vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen.

Coronamonitor
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben banken afgesproken generiek uitstel te verlenen van aflossingen op uitstaande financieringen tot een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro per klant. Volgens de organisatie hebben inmiddels ongeveer 128.000 klanten uitstel van aflossing gekregen. In totaal gaat het om een bedrag van 3 miljard euro. In de zogenoemde ‘Coronamonitor’ van de NVB staat vermeld dat 16.700 bedrijven voor ruim 11 miljard euro een lening of kredietruimte hebben gekregen. Slechts 4.300 van deze bedrijven hebben een overheidsgarantie. Ook consumenten maken gebruik van betaalpauzes. De NVB meldt dat circa 19.000 consumenten een betaalpauze hebben ontvangen voor hun hypotheek, terwijl 12.000 huishoudens een lopende consumptieve lening hebben gepauzeerd.

BKR-registratie
Een betaalregeling heeft in beginsel geen gevolgen voor een BKR-registratie. Alleen als er al een betalingsachterstand bij BKR was gemeld, geven kredietaanbieders door dat er aanvullend daarop een betaalregeling is getroffen. Betaalregelingen worden wel gemeld wanneer het een regeling betreft voor een hypotheek en deze minimaal vier maanden duurt.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.