Artikel

Tiel, 27 februari 2024In 2023 zagen we de dalende lijn in het aantal Nederlanders met een krediet en het aantal kredietovereenkomsten zich voortzetten. Eind 2023 hadden 7,6 mensen een lopend krediet, in 2022 was dit nog 7,8 miljoen. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2023 van Stichting BKR, die vandaag is verschenen. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een krediet daalde ook, van minder dan 439 duizend eind 2022 naar ruim 413 duizend.

Steeds minder mensen in Nederland hebben een krediet en ook het aantal contracten neemt af. Waren er in 2022 nog 7,8 miljoen Nederlanders met bijna 11,7 miljoen contracten, een jaar later waren dit 7,6 miljoen mensen met 11,2 miljoen contracten. Dit is in lijn met een dalende trend die al enkele jaren zichtbaar is. Het aantal geregistreerde contracten voor private autolease is echter opnieuw iets gestegen, van 353 duizend in 2022 naar 362 duizend in 2023.

Ook daling aantal betalingsachterstanden op kredieten
Het aantal betalingsachterstanden op lopende kredieten neemt ook wederom af. Eind 2023 stonden 413 duizend mensen bij BKR geregistreerd met een betalingsachterstand, ofwel 2,8% van de bevolking. In 2022 waren dit er 439 duizend mensen, 3,1% van de bevolking. Het aantal betalingsachterstanden onder jongvolwassenen nam af.

Peter van den Bosch, voorzitter van Stichting BKR: “We zien in het kredietregister dat zowel het aantal kredieten blijft dalen als ook de betalingsachterstanden op die kredieten. Dat de achterstanden op kredieten dalen, is op zich een positieve ontwikkeling. Maar in het bredere perspectief zien we dat het aantal huishoudens, die problemen hebben met het betalen van rekeningen, gestegen is van 618.090 in 2021 naar 726.110 huishoudens in 2023*. Ten aanzien van de daling van het aantal bij BKR geregistreerde kredieten zien we dat leennormen zijn aangescherpt, hetgeen gevolgen heeft voor de toegang tot kredieten. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat consumenten ook steeds meer alternatieve kredietvormen zijn gaan gebruiken, die op dit moment nog niet geregistreerd worden bij BKR, en ook buiten de leennormen vallen. Zo groeit bijvoorbeeld de markt van leaseproducten en ontstaan er ook nieuwe vormen voor uitgesteld betalen, zoals Buy Now Pay Later (BNPL).

Ook dalende trend betalingsachterstanden in verband met hypotheken
Het aantal personen met een betalingsachterstand op de hypotheek eigen woning is gedaald naar minder dan 27 duizend in 2023; het aantal kredieten met een betalingsachterstand in verband met hypotheken nam ook af. Het aantal achterstanden op de hypotheek eigen woning daalde van 31 duizend in 2022 naar 30 duizend in 2023 en achterstanden op de restschuld hypotheek daalde van 1,44 duizend in 2022 naar 1,41 duizend in 2023.

* Bron: Schuldenproblematiek in Beeld van het CBS (februari 2024)

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.