Artikel

Tiel, 8 augustus 2023 - In de media is uitgebreid aandacht besteed aan het bankroet van schuldhandelaar Direct Pay Services (DPS) en de gevolgen voor betrokken personen met een openstaande en geregistreerde schuld. Verschillende registraties en coderingen in het BKR-register zijn niet meer actueel door achterstallig beheer door DPS. Hierdoor lopen consumenten onterecht de kans om gehinderd te worden bij de aanvraag van nieuwe financieringen. Stichting BKR onderzoekt als voorlopige maatregel om de door DPS bij BKR geregistreerde kredietportefeuille tijdelijk uit het kredietregister te nemen en veilig te stellen in een aparte en niet voor externen toegankelijke omgeving. Ondanks herhaald aandringen door BKR, ontbreekt bij BKR elk perspectief dat de curator aan de slag gaat met de actualisering van de registraties.

Deze afzondering – inclusief de registraties waarvoor reeds verwijderverzoeken zijn ingediend – houdt in dat deze verouderde kredietregistraties dus tijdelijk niet meer zichtbaar zijn voor andere kredietaanbieders voor de toetsing die mede bijdraagt aan de inschatting hoe goed de consument in staat is de nieuw aangevraagde lening te dragen. Het betreft circa 21.500 geregistreerde lopende kredieten.
Dit is een ingrijpende maatregel, waarbij risico’s en kansen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Alle kredietverstrekkers hebben een zorgplicht en kunnen door deze afzondering in bepaalde gevallen het betaalgedrag uit het verleden tijdelijk niet optimaal verifiëren bij BKR.
BKR houdt betrokken stakeholders zoals o.a. het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Vereniging van Banken zorgvuldig op de hoogte over deze tijdelijke maatregel waarbij het belang van de betrokken consumenten prevaleert.

Het maatschappelijke doel van BKR
BKR draagt bij aan verantwoorde kredietverlening en voorkomen van problematische schulden door informatie over kredieten, betalingsachterstanden en schuldhulp inzichtelijk te maken voor door de wet aangewezen betrokkenen. Deze taak voert zij al 60 jaar uit. Door de registers van BKR wordt overkreditering zo goed als mogelijk vermeden, en wordt voor kredietverstrekkers het risico op wanbetaling beperkt. Hierdoor zijn kredieten voor zo veel mogelijk consumenten toegankelijk en betaalbaar. Hierbij wordt er continu gezocht naar de juiste balans tussen het belang van het collectief (de samenleving) en het individu.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.