Artikel

De steunmaatregelen van de overheid hebben veel bedrijven door de coronacrisis geholpen. Maar voor niets gaat de zon op en de tijd van terugbetalen is aangebroken. Tegelijkertijd hebben we inmiddels te maken gekregen met stijgende inflatie, energie- en andere kosten en een nijpend personeelstekort. Hans Biesheuvel (voorzitter Ondernemend Nederland ONL) en Jacqueline Zuidweg (MKBDoorgaan) gaan er in het komende nummer van Inzichtelijk dieper op in. Hier een kleine vooruitblik.

De cijfers: er lopen zo’n 240 duizend trajecten voor ondernemers om het verleende belastinguitstel te voldoen. Daarvan lopen 180 duizend trajecten volgens schema en een aantal daarvan zelfs vóór op het schema. Dat is mooi, maar de keerzijde is er dus ook: tot ver in mei 2023 hadden ongeveer 60 duizend ondernemers nog geen euro afbetaald en/of zelfs nog helemaal geen contact gehad met de Belastingdienst.

Tijdframe
En dat terwijl in het regeerakkoord aanvankelijk stond dat de terugbetaling zou starten op 1 maart 2022. Maar Nederland zat toen nog in een lockdown en de start werd opgeschoven naar 1 oktober 2022. Staatssecretaris Marnix van Rij kwam met vertegenwoordigende partijen overeen dat de openstaande rekening binnen vijf jaar moest worden afbetaald en als dat echt niet zou lukken, was er nog eens twee jaar extra tijd. Tot in mei 2023 konden ondernemers afspraken maken met de Belastingdienst om te komen tot een plan van aanpak voor betaling.

Uitstel is geen afstel
Hans Biesheuvel en Jacqueline Zuidweg constateren dat veel ondernemers de terugbetaling hebben uitgesteld, wellicht in de hoop op kwijtschelding. Jacqueline Zuidweg: “Ze denken: ‘dat komt later wel’, maar de Belastingdienst is nu heel actief geworden en zit in de fase van een laatste waarschuwing. De Belastingdienst is zeker coulant, maar je moet als ondernemer wel zelf het initiatief nemen voor een betalingsregeling of hulp.” Hans Biesheuvel ziet dat het veelal gaat om levensvatbare bedrijven. “Anders heb je het niet tot hier gered. Maar er komt nu veel tegelijkertijd op hen af. Het zou jammer zijn als ze nu alsnog failliet gaan, want er is veel geld gestoken in steun om deze bedrijven op de been te houden.”

Rekening
Voor veel ondernemers begon na de coronapandemie niet direct de zon te schijnen. De energierekening liep in 2022 snel op, de inflatie idem. En daarmee de huren en loonkosten. Hans Biesheuvel: “Dan is het lastig om intussen nog geld over te houden voor aflossing.” Ondernemers hebben dan ook nog eens te maken met krapte op de arbeidsmarkt en hebben ze vaak meerdere schuldeisers. Jacqueline Zuidweg stelt vast dat vooral kleine ondernemers het lastig hebben. “Zij zijn het meest kwetsbaar, over het algemeen hadden ze al weinig vlees op de botten. Voor veel zzp’ers geldt dat de omzet nagenoeg het inkomen is. Dan zie je dat de rekening van de crisis vooral wordt betaald door het midden- en kleinbedrijf.”

Actie
Biesheuvel en Zuidweg roepen ondernemers op om niet langer te duiken, maar om actief contact op te nemen met de Belastingdienst of instanties die hulp kunnen bieden.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.