Artikel

Tiel, 4 april 2023 - In diverse media, waaronder Radar, is aandacht besteed aan de oprichting van een nieuwe stichting ‘Onterechte BKR-registratie’. Deze stichting geeft aan dat ze zich wil inzetten voor een rechtvaardig registratiebeleid voor kredietverstrekkers, zodat een registratie in het register van BKR niet ten onrechte leidt tot beperkte financiële mogelijkheden.

Stichting BKR heeft als taak om binnen het financiële verkeer in Nederland voor stabiliteit te zorgen via het registreren van informatie over kredieten en schuldhulpverlening. Het is echter belangrijk om in een veranderende samenleving met alle betrokken partijen – overheid, kredietverstrekkers, gemeenten, schuldhulporganisaties – een kritische dialoog te blijven voeren over de relevantie van de geregistreerde gegevens bij BKR, wie welke verantwoordelijkheid draagt bij de registratie en hoe dit wordt beoordeeld. BKR buigt zich uiteraard continu over deze vraagstukken en ziet daarnaast het belang in van goed te blijven duiden hoe en waarom Stichting BKR cruciaal is voor de Nederlandse samenleving.

Wat doet BKR, hoe en waarom?
BKR zorgt er in essentie al sinds 1965 voor dat elke Nederlander op een eerlijke en betaalbare manier kan deelnemen aan het financiële verkeer. Dat doen we door signalen te creëren om overkreditering te vermijden, risico’s voor kredietverstrekkers te beperken en mensen met schulden de kans te bieden om geholpen te worden. Het gevolg is dat kredieten toegankelijk en betaalbaar blijven en kwetsbare mensen met betalingsachterstanden tijdig ondersteuning kunnen krijgen om financieel weer op de rit te komen. BKR stimuleert hierdoor financieel welzijn en financiële inclusiviteit in de Nederlandse samenleving.

Om dit voor elkaar te krijgen verzamelen wij als stichting op een onafhankelijke en veilige manier, persoonlijke en feitelijke informatie met betrekking tot kredieten en betalingsachterstanden. Wij ontvangen, ordenen en ontsluiten deze gegevens binnen een netwerk van kredietverstrekkers en schuldhulppartners.

Het zijn de deelnemers in dit netwerk die verantwoordelijk zijn voor het juist en actueel houden van de gegevens. Zij zijn hierbij gebonden aan strenge afspraken in wet- en regelgeving die het behandelen van deze gegevens in goede banen leiden.

Rechten van consument goed geregeld
Alle kredietverstrekkers zetten zich in voor een correcte registratie in het kredietregister. Is een consument toch niet eens met wat er over hem/haar staat geregistreerd? Dan kan hij/zij daarover contact opnemen met de kredietverlener en als die er samen niet uitkomen (gratis) terecht bij de onafhankelijke klachteninstantie Kifid of bij de reguliere rechter.

Om het belang te versterken, werkt de Minister van Financiën aan de wettelijke verankering van kredietregistratie. Een wetsvoorstel is in de maak. Deze wettelijke verankering zien wij als een positieve belangrijke ontwikkeling om het registratiebeleid een politiek-maatschappelijk vraagstuk is.

Klik hier voor onze reactie op de oprichting van stichting Onterechte BKR-registatie.

Wij kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Het is immers complexe materie. Wij verwijzen je graag naar onze veelgestelde vragen. Klik hier

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.