Artikel

Naast gemeenten betrekt Stichting BKR ook vastelastenpartners steeds nauwer bij de doorontwikkeling van Vindplaats van Schulden (VPS), het beveiligde informatiesysteem dat ‘vroegsignalering’ van schulden mogelijk maakt. Vastenlastenpartners als nutsbedrijven en woningcorporaties geven daarbij aan gemeenten door als iemand een betalingsverplichting niet nakomt. Volgens relatiemanager Paul Verrijp leverde de eerste bijeenkomst van de werkgroep Vaste Lasten Partners (VLP) veel nuttige gebruikersinformatie én positieve feedback op.

De werkgroep is in het leven geroepen door BKR, dat volgens Verrijp naast gemeenten ook VLP voortaan nauw wil betrekken bij de doorontwikkeling van VPS. “Dat het systeem goed werkt, blijkt uit het groeiende aantal gemeenten en VLP dat er respectievelijk gebruik van maakt en vroegsignalen aanlevert. Maar natuurlijk kan het altijd beter. Dat was een van de redenen om een aantal willekeurige VLP te benaderen voor de nieuwe werkgroep.”

Tien van hen, waaronder Zilveren Kruis Achmea, Essent, ONVZ, Vattenfall en de Alliantie, waren eind januari aanwezig op de eerste werkgroepbijeenkomst die door Verrijp als ‘zeer geslaagd’ wordt omschreven. “Het was de aftrap waar we op hadden gehoopt. Heel constructief en informatief, voor zowel BKR als de VLP. Voor ons was het een mooie gelegenheid om het nieuwe VPS-portaal voor VLP aan te kondigen, dat deze zomer na een pilotperiode beschikbaar komt. Een paar van de aanwezige VLP meldden zich ter plekke aan als deelnemer aan de pilot.”

Gebruiksvriendelijker en functioneler
VPS bestaat al sinds 2016, wordt geroemd om zijn veiligheid, is AVG-proof en is ontwikkeld door Stichting BKR, een stichting zonder winstoogmerk. Het gebruik van het systeem is de laatste jaren flink toegenomen, omdat vroegsignalering en schulphulp sinds 1 januari 2021 in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verder is uitgewerkt. “VPS valt of staat met de kwaliteit van de data en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem”, legt Verrijp uit. “Aan de hand van een zogenoemde ‘klantwaardenlijst’ hebben we daarom tijdens de werkgroepbijeenkomst geïnventariseerd wat voor de VLP de belangrijkste functionaliteiten en verbeterpunten zijn.” Dat leverde Verrijp een top 3 op, waar BKR prioriteit aan gaat geven bij de doorontwikkeling van het systeem.

De VLP zouden graag zien dat een signaal niet meer wordt afgekeurd zodra er sprake is van foutieve, onvolledige of ontbrekende data. Verrijp: “Vaak gaat het om een detail dat de VLP eenvoudig kan herstellen, zoals een postcodegebied dat buiten ons werkgebied ligt of een verplicht veld dat niet is ingevuld. De VLP vinden bovendien dat de Management Informatie-functionaliteit in het systeem nog beter kan en willen een betere terugkoppeling van gemeenten. Oftewel: wat is er gebeurd met het vroegsignaal? Rekening houdend met de grenzen die de wet aangeeft, moet het voor gemeenten makkelijker worden om dat via VPS terug te koppelen naar de VLP.”

Frequentie: twee keer per jaar
Volgens Verrijp is het de bedoeling dat de VLP-werkgroep twee keer per jaar bijeenkomt. “De tweede sessie willen we nog voor de zomer organiseren. We hopen dat we dan vertegenwoordigers van álle VLP-segmenten kunnen verwelkomen. En wellicht ook een of meer gemeenten: tijdens de eerste bijeenkomst gaven enkele VLP expliciet aan dat de hele keten wordt bereikt als ook gemeenten aanwezig zijn.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.