"Artikel"

“Het is goed dat schuldproblematiek niet bij één departement wordt neergelegd. Hiermee laten de regeringsplannen inzien dat schuldproblematiek ons allemaal aangaat”, claimt VVD-Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer. Hij pleit voor maatwerk op gemeentelijk niveau: “Daar weet men exact wat er speelt!”

“Het is een goede zaak dat armoedebeleid en schuldhulpverlening niet worden neergelegd bij één departement en dat de uitvoer op lokaal niveau geschiedt. Vanuit de landelijke politiek moeten we keihard samenwerken met onze lokale partners voor beleid dichtbij de mensen, zodat kwetsbare mensen niet van loket naar loket worden gestuurd. Je moet dit breed opzetten, dus het is goed dat armoedebeleid door meerdere ministeries wordt gedragen, inclusief het departement van Onderwijs. Het zou fantastisch zijn als kinderen op school voortaan tijdens het rekenen ook inzicht krijgen in hoe lenen werkt. Laat maar zien wat een telefoon, gekocht met geleend geld, daadwerkelijk kost.”

‘Laat maar zien wat een telefoon, gekocht met geleend geld, daadwerkelijk kost’

“Gemeenten zouden effectiever kunnen werken. De grootste schuldeisers zijn de overheid of semipublieke instellingen. Het komt nu voor dat iemand een schuld heeft bij een gemeente en daarvoor aanklopt bij schuldhulpverlening van dezelfde gemeente. Die andere tak van de gemeente probeert juist problemen op te lossen die de ene tak door dwangsommen veroorzaakt. Dat is natuurlijk een opmerkelijk gegeven.

Ik wil dat dit soort zaken inzichtelijk worden gemaakt. Dat alle partijen binnen een gemeente de gehele situatie overzien. Natuurlijk begrijp ik dat je dan te maken hebt met privacyregels. Maar het kan niet zo zijn dat die regels een oplossing in de weg staan.”

‘Privacyregels mogen oplossing voor schuldproblematiek niet in de weg staan’

“Gemeenten weten wat er lokaal speelt. Waar in de ene stad werkloosheid oorzaak is van armoede, kampt een buurgemeente met laaggeletterdheid waardoor schulden oplopen omdat inwoners brieven van schuldeisers niet begrijpen. Als lokale overheid moet je weten wie schuldenaren zijn en hoe je ze kan helpen. Overigens moeten we onderscheid maken tussen degenen die niet willen en degenen die niet kunnen betalen. Het heeft geen nut om mensen die niet kunnen betalen nodeloos verder in problemen te brengen door rente op boete te stapelen. We moeten zorgen dat iemand die in de schulden zit, leert om dat goed op te pikken en er op eigen kracht weer uit te komen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goed inkomen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.