Artikel

Op initiatief van het platform Wijzer in geldzaken vond van 11 tot en met 15 maart 2024 voor de dertiende keer de ‘Week van het geld’ plaats. Op scholen en in gemeenten werd volop aandacht besteed aan de financiële educatie van jongeren. “En dat is nodig”, vindt projectmanager Oscar de Grave. Hij vertelt meer over deze week en de initiatieven die zijn genomen.

 Het platform Wijzer in geldzaken zet zich breed in voor de financiële fitheid van alle Nederlanders. “Daarbinnen bekijken we of we voor specifieke doelgroepen iets extra kunnen doen. De Week van het geld richt zich met name op jongeren tot 18 jaar. We zien dat het helaas niet vanzelfsprekend is dat kinderen en jongeren financiële vaardigheden thuis voldoende leren”, vertelt De Grave. En die financiële vaardigheden zijn wel belangrijk. Vanaf 18 jaar zijn jongeren financieel zelf verantwoordelijk. Met de Week van het geld wil het platform het belang van financiële educatie benadrukken en dat voor scholen op een leuke en laagdrempelige manier organiseren. “We bieden dit schooljaar gratis gastlessen aan en gratis themapakketten waarmee leerkrachten zelf aan de slag kunnen. Dat gebeurt in het basisonderwijs, de mbo’s en het voortgezet onderwijs (vo).”

Betrokkenheid financiële sector
De betrokkenheid vanuit de hele financiële sector bij de Week van het geld is volgens De Grave zeer groot. “Zeker nu we ook het vo en mbo aanboren, kunnen we meer verdieping op de inhoud aanbieden. Diverse partners haken aan, bijvoorbeeld met eigen gastlessen. Voor het mbo hebben we acht verschillende gastlessen, waaronder een gastles over crypto’s en beleggen. Maar ook over pensioenen, om daarvoor bewustzijn te kweken.” De Grave merkt dat praten over geld vaak lastig lijkt, terwijl de directe sociale omgeving van vrienden en familie een sterke invloed heeft op het financiële gedrag van jongeren. “Het gesprek aangaan is essentieel en daarom zijn die gastlessen ook zo leuk. Dan heb je het met elkaar echt ergens over.” Ook zijn de video’s uit het gratis lespakket beschikbaar voor ouders om samen thuis te kijken en het er samen over te hebben.

Structureel
De Grave realiseert zich dat de Week van het geld weliswaar belangrijk is, maar geen oplossing op zich is. “Financiële educatie werkt als het aan een aantal randvoorwaarden voldoet. Eén ervan is dat je er structureel mee aan de slag moet, een tweede dat je meebeweegt met de belevingswereld van het kind of de jongere. Er is meer nodig dan alleen de Week van het geld. We wijzen scholen daarom graag op de subsidie voor financiële educatie. Demissionair minister Carola Schouten (SZW) heeft voor dit jaar 18,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder meer docenten te trainen die leerlingen onderwijs geven over geldzaken.” Dat benadrukt het belang dat de overheid ziet om financiële educatie meer in te bedden in het lesaanbod.

Ontwikkelingen
“Steeds meer gemeenten haken aan bij de Week van het geld. Arnhem of Utrecht hebben een heel eigen programma aan activiteiten. Sommigen helpen wat meer ‘light’ door de scholen aan te sporen mee te doen. Ook de Stichting BKR is enthousiast om mee te doen met gastlessen”, vertelt De Grave. “Er is bij jongeren bijvoorbeeld veel belangstelling over ‘achteraf betalen’. Het is echt nodig om met hen te spreken over de bijbehorende risico’s en ik zie een duidelijke relatie naar BKR over zo’n onderwerp. Jongeren leven vaak erg in het hier en nu en overzien niet altijd wat de consequenties van hun handelen of van een BKR-registratie zijn.” De Grave ziet ook genoeg mogelijkheden om met BKR en kredietverstrekkers én jongeren om tafel te gaan om te bespreken welke onderwerpen relevant zijn. “Bijvoorbeeld: hoe kun je financiële educatie aanbieden op het moment dat het actueel is? Dus als je te maken krijgt met achteraf betalen. Of als je een lening aanvraagt. Hoe zou je dat kunnen doen? Dat zouden we graag onderzoeken.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.