Artikel

Tiel, 27 februari 2024 – In 2023 zagen we de dalende lijn in het aantal Nederlanders met een krediet en het aantal kredietovereenkomsten zich doorzetten. Eind 2023 hadden 7,6 mensen een lopend krediet, in 2022 was dit nog 7,8 miljoen. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2023 van Stichting BKR, die vandaag verschenen is. Het aantal mensen met een betalingsachterstand daalde ook van minder dan 439 duizend eind 2022 naar ruim 413 duizend.

Steeds minder mensen in Nederland hebben een krediet en ook het aantal contracten neemt af. Waren er in 2022 nog 7,8 miljoen Nederlanders met bijna 11,7 miljoen contracten, een jaar later waren dit 7,6 miljoen mensen met 11,2 miljoen contracten. Dit is in lijn met een dalende trend die al enkele jaren zichtbaar is. Het aantal contracten voor private autolease liep wel opnieuw iets op, van 353 duizend in 2022 naar 362 duizend in 2023.

Ook daling aantal betalingsachterstanden
Het aantal betalingsachterstanden op lopende kredieten neemt ook wederom af. Eind 2023 stonden 413 duizend mensen bij BKR geregistreerd met een betalingsachterstand, ofwel 2,8% van de bevolking. In 2022 waren dit er 439 duizend, 3,1% van de bevolking. Het aantal betalingsachterstanden onder jongvolwassenen nam ook af.

Peter van den Bosch, voorzitter van Stichting BKR, zegt over deze daling: “Na enkele jaren van stijging nam in 2023 het aantal lopende kredieten onder jongvolwassenen af. En waar vorig jaar het aantal betalingsachterstanden bij jongeren nog relatief gezien leek te groeien, is dit in de cijfers van 2023 gelukkig niet te zien. Hoewel het hier om een positieve ontwikkeling gaat, zijn de cijfers voor jongvolwassenen nog altijd hoog in vergelijking met een andere leeftijdsgroepen. Het blijft dus belangrijk deze groep nauwlettend te monitoren.

Ook dalende trend betalingsachterstanden in verband met hypotheken
Het aantal personen met een betalingsachterstand op de hypotheek eigen woning is gedaald van 48 duizend in 2019 naar minder dan 27 duizend in 2023, het aantal kredieten met een betalingsachterstand in verband met hypotheken nam ook af. Het aantal achterstanden op de hypotheek eigen woning daalde van 31 duizend in 2022 naar 30 duizend in 2023 en achterstanden op de restschuld hypotheek daalde van 1,44 duizend in 2022 naar 1,41 duizend in 2023.

Schuldhulpverlening
Het aantal Nederlanders dat bij BKR geregistreerd staat met een schuldregeling en/of een saneringskrediet nam af van 41.000 eind 2022 naar 36 duizend eind 2023. Omdat niet alle gemeenten gegevens aanleveren, zijn deze aantallen niet compleet. Uit cijfers van de NVVK blijkt dat het daadwerkelijk aantal schuldhulpverleningen drie keer groter is.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.