"Artikel"

Met enige regelmaat houdt het BKR-magazine Inzichtelijk een ‘ronde tafel’ met verschillende gesprekspartners uit het veld. Dat levert bijna altijd interessante gespreksstof en nieuwe inzichten op. De ronde tafels zijn het laatste jaar virtueel geweest, dat wil zeggen: ze waren er zeker, maar via de inmiddels bekende videoverbindingen. Zo zat Inzichtelijk in april om tafel met Tweede Kamerlid Bart van Kent (SP), wethouder Michiel Grauss (CU) in Rotterdam en Peter van den Bosch (bestuursvoorzitter Stichting BKR).  

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit de landelijke politiek én iemand uit de gemeentelijke politiek maakte het gesprek levendig. Het was interessant om te zien hoe de landelijke en gemeentelijke politiek op elkaar reageren en samenwerken als het gaat om het financiële welzijn van Nederland. Ook ging de ronde tafel in op alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis. 

Wgs 
Waar landelijke en gemeentelijke politiek elkaar ontmoeten, komt al snel de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) om de hoek kijken. Deze wet werd per 1 januari 2021 aangescherpt om vroegsignalering van betalingsproblemen onder burgers eerder op te kunnen sporen. Zowel Grauss als Van Kent onderkennen het belang van de Wgs. Grauss stipt wel aan dat de gemeente Rotterdam al in een eerder stadium met vroegsignalering bezig was. Desondanks is hij blij met de vernieuwde Wgs. “We hebben hard om deze wijziging geroepen: Zorg ervoor dat vaste partners verplicht worden om een rol te spelen in de oplossing van de schuldenaanpak”, aldus de wethouder. “Eerst zelf stappen zetten, contact opnemen en als stappen niet werken én als er hulp nodig is, dan signalen naar de gemeente doorgeven. Als gemeente moeten we dan klaarstaan.” Ook Van Kent ziet dat het niet kunnen betalen van de huur vaak een eerste teken van betalingsproblemen is. “Hou die lijnen dus kort.” 

Corona 
Van den Bosch stipte aan dat uit de cijfers van Stichting BKR momenteel nog geen enorme financiële nood blijkt, terwijl die wel was verwacht. De beide politici stellen dat het de stilte voor de storm betreft. Veel mensen zijn private schulden aangegaan, dus bij familie en vrienden. Vroeg of laat zullen die toch terugbetaald moeten worden. Van Kent vreest bovendien het moment dat de overheidssteun wordt beëindigd. Van den Bosch onderkent dat: “Als mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen, en niet kunnen lenen bij financiële instellingen, lenen ze eerst geld in hun omgeving. Daarnaast zien we een toename van private lease.” Gevolgd door de retorische vraag of de regels voor kredietverstrekking in Nederland misschien te streng zijn. Hoe dan ook vallen schulden in de privésfeer buiten de registratie door Stichting BKR. Grauss is bang voor een ‘stuwmeer aan problemen’ als er nu niets gebeurt. “Je zou willen dat sommige maatregelen langer worden gecontinueerd en voorzichtiger worden afgebouwd. Het is als een dakloze die voor het eerst de sleutels van een huis krijgt, en de volgende dag direct allerlei facturen in de bus krijgt”, vindt hij. Gelukkig wordt op nationaal én gemeentelijk niveau gekeken hoe we ons op het stuwmeer kunnen voorbereiden. 

Het hele artikel is te lezen in Inzichtelijk, dat volgende maand verschijnt. 

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.