"Artikel"

Hoe ver mogen gemeenten gaan om schuldproblemen te voorkomen? Staan privacyregels in de weg? Deze vragen komen aan bod in dit ronde tafelgesprek, dat wordt gepubliceerd in het komende nummer van magazine Inzichtelijk. Aan tafel sprak Peter van den Bosch, bestuursvoorzitter Stichting BKR met de Utrechtse wethouder Linda Voortman, lector vroegsignalering Tamara Madern van de Hogeschool Utrecht en met Nadja Jungmann, lector schulden en incasso en trainer bij Social Force.

Bekijk alvast hun antwoord op onderstaande de centrale vraag van het gesprek: hoe ver mogen gemeenten gaan om schuldproblemen te voorkomen? Waar de wethouder vooral inzet op er tijdig bij zijn, wijzen beide lectoren van de Hogeschool Utrecht er op dat het verstandig is om niet te snel op de stoep te staan. Immers, mensen moeten zelf inzien dat er een probleem is. Van den Bosch ziet dat gemeenten vroegsignalering met de huidige middelen goed oppakken.

‘Gemeenten sneller dan ooit’

Gemeenten hebben, volgens bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van Stichting BKR, voldoende middelen om vroegsignalering op te pakken. Volgens hem reageren gemeenten sneller dan vroeger op signalen over achterstanden: “Op die manier creëer je veel maatschappelijke waarde. Daarbij denk ik niet alleen aan geld maar ook aan persoonlijk leed."


‘Wees niet de enige helpende hand’

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag hoe vroeg gemeenten moeten ingrijpen, volgens Tamara Madern, lector schuldpreventie en vroegsignalering. “Dit komt doordat de situatie verschilt per persoon.” Zij adviseert gemeenten samen te werken met andere partijen, zoals woningcorporaties: "Zorg dat je niet de enige bent die een helpende hand kan bieden", aldus Madern. 


‘Ga niet te vroeg op mensen af’

Hulpverleners zien een achterstand eerder als een probleem dan dat betrokkenen dat zelf doen, aldus Nadia Jungmann, lector schulden en incasso en trainer bij Social Force. Volgens haar werkt te vroeg aankloppen averechts en is het zoeken naar de balans: "Gemeenten moeten zoeken naar de groep waar het probleem groot genoeg is."


‘Neem ruimte en voorkom erger’

Gemeenten moeten zich actief opstellen, volgens Linda Voortman, Utrechtse wethouder werk en inkomen, en mogen daarvoor meer ruimte nemen dan ze nu doen. "Mensen doen er lang over om hulp te zoeken. Het helpt als je ze vroeg benadert”, motiveert Voortman.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.