Artikel

Tiel, 21 juni 2023 - Vandaag heeft het Ministerie van Financiën de internetconsultatie van het voorstel voor een Wet stelsel kredietregistratie gepubliceerd. Stichting BKR (BKR) is tijdens de voorbereiding op deze consultatie in gesprek geweest met het Ministerie van Financiën en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en is verheugd dat de internetconsultatie nu is gestart. Het concept wetsvoorstel erkent en onderstreept het belang van het stelsel van kredietregistratie zoals dat door BKR wordt beheerd. De minister beoogt de huidige praktijk zoveel mogelijk in stand te houden en ziet geen aanleiding tot herziening.


BKR genoemd als uitvoerder van de wettelijke taak.
Met dit wetsvoorstel worden wettelijke waarborgen gegeven voor de huidige praktijk van kredietregistratie, door van het beheer van het stelsel van kredietregistratie een wettelijke taak te maken. Hiermee worden voorwaarden vastgelegd voor een bestendig, hoogwaardig en objectief stelsel van kredietregistratie. In de praktijk is er één stelsel van kredietregistratie in Nederland, dat met één uitvoerder goed functioneert, namelijk de private stichting Bureau Kredietregistratie (BKR), aldus de toelichting van de Minister op het concept wetsvoorstel. Voorgesteld wordt dan ook de wettelijke taak van het beheer van het stelsel van kredietregistratie te beleggen bij BKR.


Een belangrijke ontwikkeling voor het financieel welzijn in de Nederlandse samenleving
Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk heeft BKR sinds 1965 mede aan de basis gestaan van een stelsel van kredietregistratie in Nederland. Een stelsel, waar kredietaanbieders, gemeenten en de samenleving op kan vertrouwen en dat zo bijdraagt aan de financiële gezondheid in Nederland. Want zonder een stelsel van kredietregistratie neemt de toegang tot kredieten af, wordt de rente op kredieten hoger en kan er op geen inzichten en informatie gegenereerd worden over de kredietverstrekking in Nederland.

Via de website verzamelt het Minister van Financiën ideeën en van organisatie en burgers over het wetsvoorstel. Stichting BKR zal de reacties met belangstelling volgen.

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.