Privacy

Op deze pagina omschrijven we hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, welke rechten u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan

Als beheerder van verschillende registers beschikt Stichting BKR over veel persoonsgegevens. U kunt erop rekenen dat persoonsgegevens veilig zijn bij ons. We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. In onze privacyverklaring leest u op welke wijze Stichting BKR persoonsgegevens verwerkt.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft volgens de AVG bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van u die we verwerken. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien, deze te laten aanpassen als ze niet kloppen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Lees meer over uw rechten in onze privacyverklaring.

 

Gettyimages 975814434

Uitoefenen van uw rechten

Als u een verzoek met betrekking tot een recht onder de AVG bij Stichting BKR wil indienen, zoals een verzoek om uw gegevens in te zien of als u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens wilt maken, dan kunt u via dit formulier een verzoek indienen.

Indien u uitsluitend een overzicht uit het kredietregister (CKI) nodig heeft, log dan in op www.mijnkredietregistratie.nl. Hier krijgt u snel en eenvoudig inzicht in welke persoonsgegevens van u in het kredietregister zijn opgenomen.

Als u van mening bent dat uw gegevens uit het kredietregister verwijderd moeten worden, dan kunt u via dit specifieke formulier daartoe een verzoek indienen.

Het is ook mogelijk om uw rechten uit te oefenen door een verzoek per post te sturen. Stuur dan een brief (voorzien van een postzegel) met een toelichting van uw verzoek naar:

Stichting Bureau Krediet Registratie
Teisterbantlaan 2a
Postbus 6310
4000 HH Tiel

Vaststellen van uw identiteit

Om er zeker van te zijn dat het verzoek vanuit u komt, controleren we uw identiteit voordat we een verzoek in behandeling nemen. Dit kan op twee manieren:

  1. Als u al eerder inzage heeft gedaan of een verzoek hebt ingediend bij BKR, dan heeft u van ons een consumentnummer ontvangen. U kunt dit nummer dan in het formulier of in uw brief vermelden.
  2. Indien u (nog) geen consumentnummer heeft, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs uploaden of als bijlage bij uw brief voegen.

Maak een veilige kopie van uw paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs door het BSN en de foto onzichtbaar te maken.

Behandeling van uw verzoek

Over het algemeen ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. De wettelijke reactietermijn op uw verzoek is een maand. Als uw verzoek ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken aan ons heeft gestuurd, kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij laten u dan wel binnen een maand weten dat de behandeling van uw verzoek langer zal duren en wat daarvoor de reden is.

Mijn Kredietregistratie

Inzicht in uw persoonlijke kredietoverzicht? Log dan in op mijnkredietregistratie.nl.

 

Op de website mijnkredietregistratie.nl bieden we u uitleg en inzicht in uw persoonlijke kredietoverzicht. Sinds 1965 beheren wij kredietgegevens van alle mensen in Nederland. Voor kredietaanbieders, gemeenten en voor u.

 

Inloggen