"Artikel"

Nederland heeft een nieuwe regering en dus ook een nieuw regeerakkoord. In dat document is ook aandacht voor de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek en andere zaken die raken aan de financiële handel en wandel van Nederlanders. Met Martijn Schut nemen we een aantal van deze punten door.

Schut is zelfstandig adviseur en projectleider bij overheden en organisaties in het sociaal domein. Daarnaast ontwikkelt hij instrumenten, doet onderzoek, schrijft adviezen en beleidsplannen, en is bestuurslid bij Van Schulden Naar Kansen, LSTA, Mesis en de Goede Gieren en actief bij SchuldenlabNL en NVVK. Ook schrijft Schut blogs op zijn site en in één blog stipte hij een flink aantal punten uit het regeerakkoord aan die ook betrekking hebben op het financieel welzijn van Nederland.

Bredere aanpak
In het akkoord worden verschillende plannen puntsgewijs genoemd, zonder veel verdere toelichting. Het is daarom nog niet helemaal duidelijk hoe de nieuwe regering een en ander in de praktijk vorm wil geven. Belangrijk is het punt: ‘We zetten de brede armoede- en schuldenaanpak met volle kracht door. We nemen maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteren daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. We herijken elke vier jaar het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving.’

Vroegsignalering
Schut: “Zelf ben ik voorstander van een ‘schuldenwet’, waarbij de gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wsnp en bewindvoering worden samengevoegd, zodat er één loket en regisseur is voor schuldenaren en schuldeisers. Het regeerakkoord geeft wel ruimte om de schuldhulpverlening zo drastisch te vereenvoudigen, maar ik vrees dat het toch vooral pleisters plakken wordt.” In vergelijking met het vorige regeerakkoord is er meer aandacht voor vroegsignalering via meldingen van bijvoorbeeld woningcorporaties en zorgverzekeringen. Dit loopt al enkele jaren. In het regeerakkoord staat daarnaast ‘we verkorten de duur van schuldhulptrajecten’. “Ik hoop en denk dat ze daarmee bedoelen dat de aflosperiode wordt ingekort van drie naar bijvoorbeeld twee jaar, zoals de gemeente Utrecht vorig jaar als eerste gemeente deed. Zo ongeveer stond het ook in de verkiezingsprogramma’s. Maar misschien doelen ze vooral op inkorting van het voortraject dat nu ook vaak heel lang duurt.”

Andere punten
Een ander punt is de verhoging van het minimumloon, dat gekoppeld blijft aan uitkeringen, met uitzondering van de AOW. “Voor ouderen komt er een compensatie in de vorm van hogere ouderenkortingen. Uit verschillende onderzoeken, waaronder van het Nibud, blijkt dat mensen het steeds krapper hebben. Het kan dan snel misgaan en een goed basisminimum kan dan helpen. Ook gaat de overheid de eerste stappen zetten om toeslagen af te schaffen. Daar klinkt het besef in door dat het de laatste jaren voor mensen met de laagste inkomens erg ingewikkeld is geworden. Er is ook veel discussie over geweest, naar aanleiding van de toeslagenaffaire en de zaak rondom de vrouw met een bijstandsuitkering die boodschappen kreeg van haar moeder.” Verder noemt het regeerakkoord ‘maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren.’ Schut: “Dat is een stuk ambitieuzer dan het vorige kabinet dat in een periode van 15 jaar (2015-2030) tot een halvering wilde komen.” En om te komen tot terugdringing van schuldenproblematiek wil de regering gaan insteken op financiële educatie. “Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien”, aldus Schut.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Over Stichting BKR
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.