De meldingen op je kredietoverzicht

Kredietaanbieders plaatsen verschillende meldingen om aan te geven wat de status is van je kredietregistratie:

Achterstandsmelding (A)
Je loopt meerdere termijnen achter met het betalen van je lening of krediet en je hebt een vooraankondiging ontvangen van je kredietverstrekker dat deze een achterstandsmelding gaat doen bij BKR.

Herstelmelding (H)
Je hebt een betalingsachterstand ingelopen, maar je krediet loopt nog. Loop je de achterstand in en heb je je krediet afgelost? Dan zie je alleen dat het krediet is beëindigd.

Betalingsregeling (1)
Je hebt een betalingsachterstand, maar je hebt afspraken gemaakt met de kredietaanbieder om deze in delen terug te betalen: een betalingsregeling. Deze betalingsregeling ben je overeengekomen nadat een achterstandsmelding is gedaan bij BKR.

Opeising (2)
Je hebt een betalingsachterstand en de kredietaanbieder eist de betaling van het gehele bedrag in één keer op. Vaak wordt er nu een incassobureau ingezet. Wanneer je het bedrag volledig afbetaald, wordt er een einddatum bij gezet door de kredietaabieder en zie je dus de einddatum in je kredietoverzicht.

Afboeking (3)
Bij deze code gaat het om een kwijtschelding of een afboeking:

  • De kredietaanbieder heeft € 250 of meer kwijtgescholden van je betalingsachterstand. Je hoeft de € 250 of meer dan niet langer te betalen en ziet geen einddatum bij je krediet staan.
  • Een afboeking betekent dat de kredietverstrekker een bedrag afboekt dat hij niet meer verwacht terug te krijgen. Het krediet loopt dan wel door, er is (nog) geen einddatum.

Onbereikbaar (4)
De kredietaanbieder heeft contact met je gezocht, maar je bent al langere tijd onbereikbaar.

Preventieve betalings regeling (5)
Je hebt een betalingsachterstand op je hypotheek en je hebt uit voorzorg afspraken gemaakt om die terug te betalen. Dit is een preventieve betalingsregeling. Dit doe je om serieuze achterstand te voorkomen. Als je betaald hebt, wordt de code weer verwijderd.

Waarom worden gebeurtenissen vastgelegd?
Heb je een betalingsachterstand of gaat er iets anders mis met je krediet? Iedere gebeurtenis wordt vastgelegd met een tijdsstempel. Daarmee kan de kredietverstrekker jouw betaalgeschiedenis achterhalen en een beeld vormen van je betaalgedrag. Op basis van dit betaalgedrag bepaalt de kredietaanbieder of je een nieuw krediet zonder problemen kunt terugbetalen. Deze informatie is ook bestemd voor andere kredietverstrekkers om mee te nemen in hun beslissing of ze jouw aanvraag voor een nieuwe lening willen toekennen.

Weten hoe je geregistreerd staat? Vraag je gegevens op

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.