Schulden Monitor 2020

Jaarrapport 2020 BKR Front Vierkant 2 (2)

Met de jaarlijkse Schulden Monitor krijg je inzicht in het financieel welzijn in Nederland. Met de cijfers uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) geven we inzicht in het aantal personen met een consumptief krediet en het betalingsgedrag. Dat betalingsgedrag is bij ruim 95% van de Nederlanders op orde.

Aantal kredieten neemt af in 2020

In het afgelopen coronajaar nam het aantal kredieten af. Ook het aantal Nederlanders met een consumptief krediet daalde. Van 9,4 miljoen eind 2019 naar 8,8 miljoen eind 2020. De meeste kredieten worden afgesloten in de leeftijdsgroep van 51 tot en met 60 jaar. In Wageningen is het percentage personen (van de inwoners van 18 jaar en ouder) met een consumptief krediet het laagst. In Lelystad het hoogst.

Betalingsproblemen nemen ook af

In 2020 daalde het aantal mensen met betalingsproblemen van bijna 695.000 eind 2019 naar ruim 657.000 eind 2020. In de leeftijd van 41 tot en met 50 jaar komen de meeste betalingsproblemen voor. Alleen bij jongeren tot 25 jaar zien we dat de betalingsproblemen toenemen. In Rozendaal is het percentage personen (van de inwoners van 18 jaar en ouder) met een betalingsachterstand het laagst. In Rotterdam het hoogst.

Minder schuldregelingen

In 2020 nam het aantal Nederlanders met een saneringskrediet of schuldbemiddeling af met bijna 2.000 personen. Van ruim 51.500 naar ruim 49.500 mensen.

Thema’s 2020

In de Schulden Monitor kijken we ook hoe je herhaling van betalingsproblemen zoveel mogelijk kunt terugdringen. En hoe signalen over betalingsproblemen kunnen helpen om mogelijke problemen sneller te signaleren en daarmee erger te voorkomen.

Lees de Schulden Montitor 2020 Bekijk de Schulden Monitor 2020 bijlage
Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.