Het is voor iedereen belangrijk om betalingsachterstanden en schulden in een vroeg stadium te signaleren. Voor de persoon die moeite heeft met betalen, voor de organisatie die op zijn geld wacht en voor de gemeente om hulp te bieden. Want hoe eerder je een betalingsachterstand signaleert, hoe makkelijker het is om hulp te bieden. Het voorkomt dat de situatie verergert en zich ontwikkelt tot een problematische schuldsituatie.

Inzicht en overzicht van betalingsachterstanden

Met Vindplaats van Schulden (VPS) brengen we betalingsachterstanden van consumenten in kaart: bij verhuurders, energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Deze organisaties leveren de betalingsachterstanden op één plek aan: in VPS. VPS zet ze door naar de verschillende gemeenten. Gemeenten benaderen mensen proactief over hun betalingsachterstanden en koppelen in VPS de status terug.

Sneller hulp voorkomt erger

Vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden voorkomt financiële en sociale problemen en bespaart de samenleving veel geld. Als mensen al om hulp vragen, wachten ze daar namelijk vaak te lang mee. Hun schulden zijn dan flink opgelopen en verschillende organisaties staan in de rij om hun geld alsnog te krijgen. Door verhuurders, energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars bij elkaar te brengen in VPS, kan een gemeente mensen met betalingsachterstanden snel helpen.

Zo werkt Vindplaats van Schulden

Wat gemeenten en vaste lasten partners ons vroegen

We zetten de signalen die we van schuldeisers ontvangen op 2 manieren voor je klaar:

  1. Als excel bestanden die je kunt downloaden en waarop je zelf bewerkingen kunt uitvoeren
  2. Als bestand in onze online applicatie.

Je kiest zelf op welke manier je de informatie wilt ontsluiten en verwerken.

In onze presentatie zie je hoe VPS werkt.

We kunnen je gemeente opdelen in wijken of kernen. Zo zie je per wijk of kern hoeveel betalingsachterstanden er zijn en kun je daar gericht actie op ondernemen.

Ja, VPS kun je koppelen aan een eigen systeem. We werken aan een system to system koppeling om dat ook geautomatiseerd mogelijk te maken.

Deze vraag hebben we van een aantal gemeenten ontvangen. We onderzoeken momenteel hoe we hier op korte termijn invulling aan kunnen geven.

We leveren standaard iedere maand een rapportage aan. Daarin zie je het aantal betalingsachterstanden per leverancier (of per wijk), het aantal matches (meer betalingsachterstanden bij verschillende schuldeisers) en het aantal opeenvolgende betalingsachterstanden bij verschillende schuldeisers. Daarnaast kun je alle informatie die in VPS staat exporteren om je eigen managementrapportage te maken.

Het versturen van brieven gaat nog niet rechtstreeks vanuit VPS. Hier wordt echter hard aan gewerkt om dit op korte termijn mogelijk te maken. De verwaching is dat dit eind augustus kan. Het wordt dan ook mogelijk om vanuit VPS mails te sturen. Op die manier kun je makkelijk veel signalen in 1 keer verwerken.

Als gemeente bepaal je zelf hoeveel mensen toegang krijgen tot VPS. Voor extra gebruikers betaal je geen extra kosten.

Als gemeente bepaal je wie er toegang krijgt tot VPS. Dat kunnen ook mensen van externe organisaties zijn.

Zolang er een grondslag is om data te mogen verwerken voor vroegsignalering, kunnen wij eenvoudig andere schuldeisers aan jullie gemeente koppelen via VPS.

VPS is speciaal gemaakt voor vroegsignalering. Je kunt VPS online gebruiken of we kunnen VPS koppelen aan softwareoplossingen die je gemeente in gebruik heeft. Vanuit gemeenten krijgen we feedback dat VPS intuïtief in gebruik is, eenvoudig te begrijpen is en heel goed werkt om de signalen voor vroegsignalering op een effectieve manier te verwerken.

De NVVK voorziet in de ondertekening van de overeenkomsten met energieleveranciers, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijven. Met lokale partners, zoals woningcorporaties, leg je zelf contact. Wij zorgen er daarna voor dat ze aansluiten op VPS, zodat ze ook gegevens kunnen aanleveren.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.