Artikel

Tiel, 23 oktober 2023 – Stichting BKR benadrukt dat zij als primaire taak heeft op een onafhankelijke en veilige manier, persoonlijke en feitelijke informatie met betrekking tot kredieten en betalingsachterstanden te ontvangen en te ordenen en ontsluit deze gegevens binnen een netwerk van kredietverstrekkers en schuldhulppartners. Dit is ter voorkoming van overkreditering en problematische schulden en zowel in het belang van de consument als van de kredietverstrekker.

Kredietverstrekkers, waaronder Dexia, zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan het kredietregistratiesysteem, en daarbij zorg te dragen voor het feitelijk juist en actueel houden van alle registraties aangaande de door haar verstrekte kredieten. BKR heeft geen reden te twijfelen aan de integriteit van de Dexia-registraties, en de wijze waarop Dexia deze wettelijke verplichting uitvoert. Consumenten die menen dat de registratie onjuist is, en geen gehoor vinden bij Dexia, kunnen hun klacht gratis voorleggen bij het klachteninstituut Kifid. 

Stichting BKR benadrukt nogmaals dat ze een non-profit organisatie is, gedreven door een maatschappelijk doel. De vaststelling van tarieven is gebaseerd op kostendekking, zonder enige winstoogmerk, om de continuïteit van alle BKR-diensten, waaronder het kredietregister te waarborgen.

Zie hier de link voor de uitgebreidere verklaring aan de redactie van Radar.

 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.