Twijfelt u aan de geldigheid van een identiteitsdocument, dan kunt u het document controleren met BKR VIS.

Binnen enkele seconden ziet u of het document in de database voorkomt. Als dat zo is dan is dit document gestolen, vermist of om een andere reden ongeldig verklaard. U krijgt de uitslag op Hit/No-Hit-basis. De informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Landelijke Eenheid Nationale Politie (LENP).