Artikel

Tien jaar geleden werd 90% van het mkb (midden- en kleinbedrijf) bancair gefinancierd en zocht de overige 10% zijn heil elders. Nu liggen de percentages anders: inmiddels vindt zo’n 20 tot 25% van de mkb’ers een non-bancaire financiering. Lease en crowdfunding (of liever crowdfinance) zijn daarbij de belangrijkste vormen. In het komende nummer van Inzichtelijk vertellen Ronald Kleverlaan (Stichting MKB Financiering) en Jeroen ter Huurne (voorzitter Crowdfunding Nederland en CEO van Collin Crowdfund) uitgebreid over hun visie op deze verschuiving. In deze nieuwsbrief lichten we een tipje van de sluier op.

Uit cijfers van de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) én van de Stichting MKB Financiering (SMF) blijkt overduidelijk dat het aantal financieringen van het mkb door de bancaire sector terugloopt, zeker als het om relatief kleine bedragen tot 250.000 euro gaat. Een deel van deze markt is verschoven naar de non-bancaire sector, waarvan lease en crowdfunding/crowdfinance de grootste subcategorieën zijn. Volgens Ronald Kleverlaan, voorzitter van de SMF, was het aandeel van de non-bancaire financiers voor het mkb van juli 2022 tot juli 2023 ongeveer 21%: 4 miljard euro voor meer dan 55.000 bedrijven. Voor kredieten tot 250.000 geldt dat ongeveer de helft van de financieringen voor het mkb non-bancair is.

Oorzaken
Deze verschuiving heeft uiteraard oorzaken. Kleverlaan stipt aan dat de regels voor banken flink zijn verzwaard en dat kosten voor het verstrekken van een krediet van 250.000 euro haast even hoog zijn als voor het verstrekken van een krediet van 2 miljoen. Zeker als het gaat om startups met geen of nauwelijks trackrecord, zorgt dat voor een voorzichtig opererende bank. Dat biedt openingen voor nieuws spelers op de markt, waarmee banken ook weer de samenwerking zoeken om mkb’ers met de juiste financier in contact te kunnen brengen of om een gecombineerde financiering op te zetten.

Crowdfinance
In het artikel in Inzichtelijk gaat Ter Huurne uitgebreid in op de werking van crowdfinance. Hij is voorzitter van Crowdfunding Nederland en CEO van Collin Crowdfund. Een mkb’er die op deze manier een financiering wil bewerkstelligen, wordt doorgelicht door een crowdfundmaatschappij en doet daarna een pitch op de site van deze maatschappij. Particulieren en zakelijke investeerders kunnen zich vervolgens voor deze financiering inschrijven als zij het een aantrekkelijke investering vinden. Voor kleine financieringen geldt een minimum van 100 euro investering, een gemiddelde investeerder doet voor 1000 euro mee. De investeerder bepaalt zelf of en zo ja waarin hij investeert en voor welk bedrag. Hij draagt ook zelf het risico, daar staat een iets hogere rentevergoeding ten opzichte van de bank tegenover. De crowdfinancemaatschappij houdt in de gaten of de mkb’er aan de financiële verplichtingen (aflossing en rente) voldoet en speelt dit door naar de investeerders. De looptijd van dergelijke financieringsprojecten loopt uiteen van een half tot vijf jaar. Crowdfinance staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.