Artikel

Mede dankzij de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening, verstrekte het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in 2022 het grootste aantal leningen sinds haar oprichting in 1996. Volgens Bert van der Weerd, manager Klant en Markt bij SVn, zouden meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een Duurzaamheidslening als bij het bepalen van de financieringsruimte rekening wordt gehouden met de toekomstige daling van de energie- en maandlasten waar de duurzame investeringen toe leiden.

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, helpt SVn bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het financieren van maatregelen die anders misschien niet mogelijk waren geweest. “De Duurzaamheidslening is in het leven geroepen om huiseigenaren te helpen hun woning te verduurzamen”, legt Van der Weerd uit. “Ook de Stimuleringslening kan daarvoor worden gebruikt. Met de lening die ze bij ons afsluiten, kunnen ze investeren in zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie of een thuisbatterij. Onze voorwaarden zijn aantrekkelijk: de rente is laag, voor een Duurzaamheidslening momenteel 1,6%, het volledige bedrag kan worden gefinancierd, aflossen kan boetevrij, er wordt gewerkt met een bouwdepot en er zijn geen afsluitkosten.”

Energietransitie
De Duurzaamheidslening van SVn kan niet los worden gezien van de energietransitie, die Nederland aardgasloos moet maken. Onder invloed van de energiecrisis nam de belangstelling vorig jaar flink toe: werden er in 2021 ongeveer 9.100 Duurzaamheids- en Stimuleringsleningen verstrekt, in 2022 waren dat er ruim 15.200. Ook het gemiddelde geleende bedrag steeg, van 8.900 euro in 2021 naar 12.000 euro in 2022. Alle met Duurzaamheidsleningen gefinancierde investeringen, leidden vorig jaar tot een aardgasbesparing van circa 1,8 miljoen kuub. Van der Weerd: “Onze Duurzaamheidslening en de ISDE-subsidie bijten elkaar niet. Een huiseigenaar kan een duurzame investering financieren met een Duurzaamheidslening en er ook ISDE-subsidie voor aanvragen.”
De aantrekkelijke voorwaarden ten spijt, leidt het afsluiten van een Duurzaamheidslening uiteraard wel tot extra maandlasten. In de praktijk leidt dat volgens Van der Weerd tot weinig betalingsachterstanden en ‘defaults’. “Uitgangspunt is voor ons de Gedragscode Consumptief Krediet van Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN). We houden ons aan alle relevante wet- en regelgeving, kijken naar het inkomen van degene die een lening wil afsluiten en onderwerpen hem of haar aan een krediettoets.”

Rechtvaardig en betaalbaar
Van der Weerd voegt er aan toe dat die krediettoets er toe kan leiden dat iemand niet in aanmerking komt voor een Duurzaamheidslening. “Dat kan wringen met de rechtvaardige en betaalbare energietransitie die we met z’n allen willen. Investeren in zonnepanelen, een warmtepomp, isolatie of een thuisbatterij leidt immers tot een afname van de maandlasten. En die afname kan groter zijn dan het bedrag dat gemoeid is met de maandelijkse aflossing van de Duurzaamheidslening waarvoor iemand bijvoorbeeld op grond van een krediettoets niet voor in aanmerking komt.”
Van der Weerd benadrukt dat het financieel welzijn van mensen voorop staat. “Maar tegelijkertijd moeten zoveel mogelijk Nederlanders kunnen meedoen aan de energietransitie. SVn zou het daarom toejuichen als bij het bepalen van de financieringsruimte rekening wordt gehouden met de toekomstige daling van de energie- en maandlasten waar de duurzame investeringen toe leiden.”

De foto van Bert van der Weerd is gemaakt door Daniel Parengkuan.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.