Artikel

In BKR-magazine Inzichtelijk zomereditie worden diverse onderwerpen behandeld. Een beknopt overzicht van de inhoud.

Het hoofdinterview in Inzichtelijk gaat over een snelgroeiend fenomeen in ons land: BNPL, voluit Buy Now Pay Later. Mensen kopen online producten en betalen pas op een later moment. Het zou volgens BKR goed zijn als BNPL onder toezicht van de AFM komt. Regulering en registratie van BNPL is zowel in het voordeel van de aanbieders als van kopers, vindt BKR. Het zal zorgen voor meer transparantie en eerlijk zakendoen. En er is, zoals Teun van der Velden van het AFM-team Krediet het stelt, behoefte aan (Europese) regels die stapeling van kredieten voorkomen. “Door BNPL kan het normaler worden om aankopen te doen waar je eigenlijk op dat moment geen geld voor hebt. Deze manier van kopen op afbetaling wordt genormaliseerd en dit draagt bij aan schuldgewenning. Wij beschouwen dat als onwenselijk en als een maatschappelijk vraagstuk.”

Vroegsignalering

In deze editie ook aandacht voor de rol van vroegsignalering bij dreigende afsluiting van energie. Over deze complexe materie praten Ellen Hennekens (NVVK) en Martin Neef (Vattenfall). “We hebben er allemaal baat bij om dit zo goed mogelijk te doen: onze klanten, gemeenten en wij als energieleverancier”, aldus Neef.” Vindplaats van Schulden (VPS) van BKR is een van de systemen die het mogelijk maakt om de crisissignalen te verzenden. Ook kijken we met Jacqueline Zuidweg (mede-initiatiefnemer MKBDoorgaan) en Hans Biesheuvel (voorzitter Ondernemend Nederland) naar de ondernemers in ons land die na de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn gekomen. Het moment van terugbetalen van de opgebouwde schulden is daar en dat gaat gelukkig grotendeels goed, maar Zuidweg uit ook zorgen: “De meest zorgelijke groep zijn ondernemers die persoonlijk aansprakelijk zijn, meer dan 100.000. Daar zitten veel kleine bedrijven en zzp’ers tussen.”

Tot slot gaan we in op de recente jaarrapportage 2022 van Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Hieraan hebben 226 gemeenten aan meegewerkt. Het onderzoek beschrijft dat gemeenten vorig jaar gemiddeld 3,3 signalen over vroeg-signalering per 1000 inwoners per maand ontvingen. Samenwerking op vroegsignalering en schuldhulpregistratie met ministeries, gemeenten, vaste lasten partners, koepelorganisaties en BKR blijft maximaal nodig.

De nieuwste BKR-magazine Inzichtelijk is nu online te bekijken via deze link.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.