Artikel

Met regelmaat presenteert ING een Digitale Monitor, een structureel onderzoek naar trends in betalen en digitaal bankieren in Nederland. Uit de Digitale Monitor van mei bleek dat Nederlanders meer met hun financiën bezig zijn dat een jaar geleden. Opvallend was echter ook dat Jeroen Losekoot, verantwoordelijk voor de dagelijkse bankzaken bij ING, in de monitor opmerkte dat een groot deel van de primaire digitale klanten niet financieel gezond is. Reden genoeg om bij ING te informeren naar de stand van zaken.

In de Digitale Monitor geeft 65% van de respondenten aan bewust bezig te zijn met de eigen uitgaven en inkomsten; voor de helft van hen zijn de forse prijsstijgingen van het afgelopen jaar daar een belangrijke reden voor. Dat bewustzijn en inzicht in bankzaken wordt bij 59% van de respondenten vergroot door de mobiel bankieren app.

Niet financieel gezond
Dat bewustzijn is ook nodig, want Losekoot, verantwoordelijk voor de dagelijkse bankzaken bij ING, merkt in de monitor ook op: “Als we de definities van de VN volgen, is een groot deel van onze primaire digitale klanten niet financieel gezond. Dit betekent dat ze geen geldbuffer hebben, te hoge uitgaven, of zelfs allebei.” Dat betekent:

• Dat ongeveer 10% van de primaire digitale klanten geldzorgen heeft en regelmatig betalingen mist
• Dat zo’n 70% geen gezond budget heeft en te weinig ruimte heeft om te sparen
• Dat 50% zonder inkomensvoorzieningen als een uitkering, minder dan drie maanden inkomensverlies kan opvangen.

Dat beeld behoeft wel wat nuancering, want de ING ziet niet van alle klanten de hele financiële situatie. Zo’n 40% bankiert bijvoorbeeld ook nog elders. Toch vindt ING dat de cijfers wel een beeld schetsen en dat daarmee een verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Losekoot in de Digitale Monitor: “Gebruik van mobiel bankieren kan hier goed bij helpen. We bieden functionaliteiten waardoor onze klanten beter inzicht en overzicht hebben in hun financiële plaatje.” Op dit moment maken 5,7 miljoen klanten gebruik van de ING Mobiel Bankieren app en dat geeft de bank de mogelijkheid om dagelijks via de app een grote impact te hebben.

Bewuster met geld omgaan
En volgens ING werkt dat. Mensen hebben bijna altijd hun mobiele telefoon bij zich en kunnen zo makkelijker en sneller checken hoe hun financiële situatie is. Daardoor geven ze bewuster geld uit. ING meldt: “Klanten die mobiel bankieren, onderscheiden zich van klanten die niet mobiel bankieren. Zij sparen vaker, staan minder vaak rood, betalen sneller hun rekeningen. Degene die al langer mobiel bankieren geven vaker aan dat zij hierdoor beter met hun geld omgaan.” Ongeveer 8% van de klanten maakt om verschillende redenen geen gebruik van mobiel bankieren. Voor hen blijven de meer traditionele methoden om te bankieren beschikbaar.

Financiële gezondheid meten
ING voert jaarlijks samen met Deloitte, NIBUD en Universiteit Leiden onderzoek uit naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens. Het meest recente onderzoek en allerlei cijfers omtrent de financiële gezondheid of kwetsbaarheid zijn hier te vinden.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.