Artikel

Zorg ervoor dat alle revelante partijen zijn aangehaakt en creëer draagvlak onder de Arubaanse bevolking bij de implementatie van een stabiel en betrouwbaar stelsel van kredietregistratie op Aruba. Minister Geoffrey Wever van Aruba (Economische Zaken, Communicatie en Duurzame ontwikkeling) bezocht BKR-bestuursvoorzitter Peter van den Bosch begin juni in Tiel voor adviezen en het delen van de ervaringen in Nederland. De minister neemt 50 tips mee naar Aruba.

Aruba nam onlangs een wet aan die regelt dat iedere bewoner van het eiland met een krediet ook bekend is bij banken en andere financiële instellingen. Dit moet ervoor zorgen dat er een betrouwbaar overzicht van verstrekte kredieten op het eiland komt en dat mensen toegang houden tot betaalbare kredieten.

Op Aruba hebben 3 op de 10 huishoudens meer schulden dan inkomen. “Aruba loopt voor op Nederland als het gaat om de wettelijke verankering van het stelsel van kredietregistratie”, blikt Peter van den Bosch terug op het bezoek van de minister van Aruba. “In Nederland zijn we bijna zover. We verwachten binnenkort de start van de internetconsultatie van het concept-wetsontwerp. Ik heb de minister geadviseerd over het belang van genoeg draagvlak onder zowel de deelnemers als de bevolking. Consumenten moeten de voordelen van het stelsel van kredietregistratie inzien en ervaren. Kredietregistratie zorgt voor een grotere toegankelijkheid van krediet, omdat banken over meer informatie beschikken. Tegelijkertijd zorgt het voor lagere rentes, omdat de kredietverliezen afnemen.”

Nog genoeg te doen
Het stelsel is betrouwbaar, relevant en heeft bewezen succes in Nederland en heeft genoeg draagvlak bij de deelnemers aan het kredietstelsel, politiek en in de maatschappij. Dat wordt gezien op Aruba. Minister Wever nam enkele adviezen mee bij zijn bezoek aan BKR. Minister Geoffrey Wever: “De wet is aangenomen, maar nu moeten we een vervolgstap zetten. Mensen met een krediet moeten het stelsel als een voordeel gaan zien. Zover zijn we nog niet. Het goed inrichten van het element ‘privacy’ is ook belangrijk voor draagvlak. Daarvan kunnen we leren van de ervaringen van de Stichting BKR in Nederland. Ik heb zo’n 50 punten opgeschreven die ik meeneem naar Aruba. Er is nog genoeg te doen.”

Samenwerking
De Minister geeft verder aan tevreden te zijn met de samenwerking met BKR. Er is bereidheid om Aruba te helpen bij de implementatie van het kredietregistratiesysteem dat in Nederland sinds 1965 bestaat. Buitensporige schulden kunnen leiden tot ernstige sociaal-economische problemen voor gezinnen. Dit kan leiden tot nog grotere problemen voor de hele samenleving. De Arubaanse wet voor het kredietregistratiesysteem beschermt ook de privacy van de consument.

Na de zomer start er op Aruba een campagne om de inwoners van het eiland te informeren over de voordelen van de nieuwe wet voor kredietregistratie op het eiland. ‘Het is een nieuw stelstel, maar gelukkig hebben we de wettelijke basis op het eiland goed geregeld. Bij de inwoners van het eiland moeten we nu enig wantrouwen tegen het stelsel overwinnen,” besluit Minister Wever.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.