Artikel

We doen ons best om zo goed mogelijk duidelijk te maken wat we bij Stichting BKR registreren en wat niet. Desondanks constateren we ook dat er vaak nog veel onduidelijkheid is. In dit beknopte overzicht geven we meer informatie.

Een goed werkend kredietregistratiestelsel is belangrijk voor het financieel welzijn van Nederland. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) registreren kredietaanbieders allerlei zaken over kredieten van consumenten. Maar niet alles wordt geregistreerd.

Wat wel?

1. Aflopende kredieten
Een aflopend krediet, zoals een persoonlijke lening, lost de consument in een vast aantal termijnen met een vast bedrag af. Een kredietbedrag van meer dan 250 euro wordt bij BKR geregistreerd.

2. Doorlopende kredieten
Denk aan een creditcard met gespreide betaling: de consument spreekt van tevoren een kredietlimiet af, waarvan hij zelf mag weten hoeveel, hoe vaak en wanneer hij dit opneemt. Een doorlopend krediet wordt bij BKR geregistreerd bij een kredietbedrag van 250 euro of meer.

3. Schuldhulpverlening
Problematische schulden en hulp gezocht bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. De gemeente meldt dat de inwoner is toegelaten tot de schuldhulpverlening.

4. Saneringskredieten
Een gemeentelijk kredietbank ‘koopt’ de totale schuld van een consument in één keer af met een krediet, zodat de consument daarna nog maar één schuldeiser heeft om aan terug te betalen. De gemeentelijke kredietbank registreert ook hier een kredietbedrag van meer dan 250 euro.

5. Hypothecaire kredieten eigen woning met een betalingsachterstand
Anders dan wat vaak wordt gedacht, krijgt BKR alleen een melding van een kredietverstrekker van een hypotheek bij een betalingsachterstand van minstens drie maanden.

6. Hypothecair krediet overige onroerende zaken
Dit gaat om krediet voor het aankopen of verbouwen van een onroerende zaak dat niet een eigen woning is. Registratie bij BKR vindt plaats bij een kredietbedrag van meer dan 250 euro.

7. Restschuld hypothecaire kredieten en restschuld hypothecaire kredieten waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt
Het kan zijn dat een consument een restschuld overhoudt na het verkopen van het onderpand, al dan niet na aanspraak op de NHG. De kredietverstrekker meldt het nog te betalen bedrag en looptijd bij BKR bij een kredietbedrag van meer dan 250 euro.

8. Operational autolease
De consument gaat een privé-leasecontract aan voor een auto en betaalt daarvoor maandelijks een vast bedrag. Registratie bij BKR vindt plaats bij een kredietbedrag van meer dan 250 euro.

9. Overige financiële verplichtingen bij een financiële instelling
Dit is net als bij de hypotheek een negatieve registratie, dus er wordt alleen bij BKR melding gemaakt als de consument een betalingsverplichting niet nakomt. Denk aan een ongeoorloofde roodstand op rekening zonder een kredietfaciliteit of een niet betaalde creditcardrekening.

10. Zakelijke kredieten
Een financiële overeenkomst om beroep of bedrijf uit te kunnen oefenen, zoals een doorlopend krediet. Een kredietbedrag van meer dan 1.000 euro wordt bij BKR geregistreerd.

En wat niet?

1. Buy Now Pay Later
Deze betalingsconstructie wordt niet gemeld in het CKI. De vordering wordt opgeëist en via een incassobureau geïnd, maar deze gegevens zijn niet bekend bij BKR.

2. Studieschulden
Studieschulden worden alleen geregistreerd bij DUO en kunnen door voor kredietverleners dus niet worden geraadpleegd via BKR.

3. Positieve hypotheekregistratie
Zoals beschreven krijgt BKR alleen een melding van een kredietverstrekker van een hypotheek bij een betalingsachterstand van minstens drie maanden. Een hypotheek wordt dus niet direct bij toekenning gemeld in het CKI.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.