Artikel

Een webinar was eind maart het antwoord van Stichting BKR op vragen van gemeenten over ‘schuldhulp registreren bij BKR’. Duidelijk werd dat dit eenvoudig gaat via het Zakelijk Portaal.

Het webinar werd verzorgd door Jan van Beek en Gert Jaap Mooij, die respectievelijk als accountmanager Gemeenten en product owner in dienst zijn van BKR. Zij trapten af met een toelichting op de missie van de stichting: ‘Ervoor zorgen dat elke Nederlander op een eerlijke en betaalbare manier kan deelnemen aan het financiële verkeer, door signalen te creëren om overkreditering te vermijden, risico’s voor kredietverstrekkers te beperken en mensen met schulden de kans te bieden om geholpen te worden.’

Belangrijke rol gemeenten
Binnen het netwerk van kredietverstrekkers en schuldhulppartners waarin BKR bijdraagt aan financiële inclusiviteit, spelen gemeenten een belangrijke rol op het gebied van vroegsignalering van schulden, schuldhulpverlening en gemeentelijke kredietverlening. “Door een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is vroegsignalering sinds 1 januari 2021 verplicht”, legde Van Beek uit. “De door ons ontwikkelde tool Vindplaats voor Schulden (VPS) stelt vastelastenpartners als nutsbedrijven en woningcorporaties in staat om signalen van beginnende schulden door te geven aan gemeenten. Die moeten dan contact opnemen met de betrokken inwoner en kunnen het via VPS terugkoppelen als die schuldhulp heeft geaccepteerd.”

Samen met gemeenten blijft BKR volgens Van Beek investeren in het beter en efficiënter maken van VPS, dat gemeenten volgens hem in staat stelt om op eenvoudige en efficiënte wijze grote hoeveelheden signalen te verwerken. Geen overbodige luxe, want sinds de wijziging van de Wgs zijn gemeenten ook verplicht om kredietverstrekkers op de hoogte te brengen van inwoners met een problematische schuld. Van Beek: “Of het nu om kredieten, betalingsachterstanden, schulden of fraude gaat, we gaan uiterst zorgvuldig om met de data. Het verzamelen doen we op basis van ‘Society Trusted Data’: feitelijke en objectieve data die direct afkomstig van en herleidbaar zijn naar de bron.”

Zakelijk Portaal
Het grootste deel van het webinar stond in het teken van schuldhulpverlening en dan met name het registreren daarvan. Ook hiervoor heeft BKR een tool ontwikkeld. “Dit Zakelijk Portaal is vooral handig voor gemeenten die niet via een softwareleverancier als Stratech of Kred’it registreren”, lichtte Mooij de tool toe. “Inloggen gaat gemakkelijk via onze website met een hard of soft token. Daarnaast heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.”

Via het Zakelijk Portaal is het volgens Mooij ook mogelijk om te toetsen, dus de database te raadplegen. “Dit kun je bijvoorbeeld doen om een plan van aanpak te maken of om te kijken wat de situatie van een inwoner is die al in een problematische schuldsituatie zit en een beschikking heeft lopen.” Hij verzorgde vervolgens een demo die duidelijk maakte hoe met behulp van zogenaamde ‘zoeksleutels’, binnen de kaders die de privacywetgeving aangeeft, de gewenste informatie kan worden gevonden in de database.

Dertig vragen
Dat het webinar in een behoefte voorzag, bleek uit de circa dertig vragen die werden gesteld en die adequaat konden worden beantwoord. De vragen gingen onder meer over waarom en wanneer een problematische schuld wordt geregistreerd en wat de maximale bewaartermijn van een registratie is. “In afwachting van de uitkomst van de landelijke discussie hierover, blijven we een bewaartermijn van vijf jaar aanhouden”, legde Mooij uit. “Want bewaren is beschermen. Het helpt om een goed beeld te vormen van de situatie waarom iemand in de schulden is gekomen.”

Tegen het eind van het webinar ging hij in op de manieren waarop gemeenten worden geïnformeerd over wat er door hen bij BKR is geregistreerd is. “We geven het door als een gemeente een fout maakt bij het aanmelden van een registratie. Daarnaast geven we iedere twee maanden sterposten door: registraties waarvan de theoretische einddatum is verstreken. Een keer per jaar bieden we gemeenten de mogelijkheid om kosteloos een overzicht te krijgen van alle overeenkomsten die namens de gemeente bij BKR zijn gemeld.”

Goede waardering
Het webinar trok 63 deelnemers, die het waardeerden met een score van 4.5 (op een maximum van 5). Wie het wil terugkijken, kan een mail sturen naar customerservice@bkr.nl. Volgens Van Beek houdt BKR later dit jaar opnieuw een webinar over dit onderwerp.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.