Artikel

Ronald Schellekens is teammanager Development bij Stichting BKR. Samen met zijn team zorgt hij voor een goede beschikbaarheid en bereikbaarheid van data. Tegelijkertijd komen er nieuwe uitdagingen op hen af. Wat drijft Ronald en hoe ziet zijn werk eruit?

Je bent teammanager Development. Samen met je team ontwikkel je iets, maar wat precies?
Schellekens: “Ik ben medeverantwoordelijk voor de DevOps in verschillende teams binnen BKR. DevOps is de term waarin softwareontwikkeling en softwareoperaties worden samengebracht. Ik ben ook nog software architect, dat betekent dat ik een stevige vinger in de pap heb van de softwarearchitectuur die we uitrollen richting het Microsoft Azure platform. Als teammanager zorg ik ervoor dat de kennis van de teamleden op peil blijft en we ons blijven interesseren in nieuwe technieken die we kunnen toepassen.”

Je noemt nieuwe technieken. Kun je daar een voorbeeld van geven?
“Het beste voorbeeld is ons CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem. Een paar jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om van een on premise-situatie over te stappen naar de cloud. Dus van lokale opslag van het systeem en data naar de cloud. Dan zie je dat we de architectuur met lagen die we voor de on premise-situatie moesten ontwikkelen, met Azure Services van Microsoft konden invullen voor gebruik in de cloud. Het voordeel voor onze deelnemers is dat de performance-snelheid omhoog gaat en ook dat de veiligheid beter gewaarborgd is. Dat gaat later ook gebeuren bij VPS (Vindplaats van Schulden, red.), onze applicatie voor vroegsignalering.”

En verder? Zijn er meer zaken waar jullie als team aan werken?
“We beginnen binnenkort aan een nieuw zakelijk portaal. We zien kansen om het huidige portaal voor onze deelnemers te verbeteren. Dat gaan we opnieuw opbouwen. Onze klanten zullen dan merken dat ze met veel meer snelheid hun werk kunnen doen. En het komt in een modern jasje. Later wordt dat uitgebreid naar alle portalen waar onze overige klanten mee te maken krijgen.”

Je noemt voortdurend ‘snelheid’ als een belangrijke eigenschap.
“Dat klopt en het ís ook belangrijk. We zijn een onderdeel in de keten van kredietcheck die een klant uitvoert. Hoe langer dat bij ons duurt, hoe meer de consument geneigd is om af te haken. En andersom. Voor kredietverstrekkers, onze klanten, is dat dus essentieel, naast de betrouwbaarheid van de data. Tegelijkertijd is het voor onze klanten belangrijk om de impact van ons werk en eventuele aanpassingen die we doen, zo klein mogelijk te laten zijn. Door meer te bouwen vanuit Azure kunnen we onszelf meer focussen op onze eigen software en de focus meer leggen op die taak. En we kunnen sneller mee met nieuwe technieken.”

Waar ligt voor jou en je teamleden de belangrijkste uitdaging?
“Voor mij persoonlijk het managen en coachen, maar dat ligt me wel. Voor het team is het belangrijk om op innovatieve en professionele wijze te ontwikkelen, dat geeft het meest energie. Verder is het belangrijk dat onze processen en diensten altijd moeten draaien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, en dat we ons tegelijkertijd op de hoogte houden van nieuwe technieken voor onderhoud en veiligheid. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de opkomst van artificial intelligence, AI. Uiteindelijk moeten we daar iets mee, ook technisch. Maar wat en hoe, dat zijn op dit moment nog vragen.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.