Artikel

Op unieke en effectieve wijze draagt de Externe Verwijzings Applicatie (EVA) al 25 jaar bij aan het voorkomen en bestrijden van fraude in de financiële sector. Met een knipoog naar de afkorting, werd op donderdag 2 maart tijdens het EVA-nement bij Stichting BKR in Tiel uitvoerig stilgestaan bij deze mijlpaal.

Sinds de start in 1997 stelt het EVA-systeem financiële instellingen als banken en verzekeraars in staat om bij elkaar te controleren of een nieuwe klant of werknemer geregistreerd staat in het EVA-systeem. Dit kan in het ergste geval betekenen dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan hypotheek- of identiteitsfraude, witwassen of valsheid in geschrifte. “Dankzij deze zogenoemde ‘EVA-toets’, kan fraude en criminaliteit worden bestreden en kan de veiligheid en integriteit van financiële instellingen worden gewaarborgd”, verzekerde voorzitter Pieter Pons van de Begeleidingscommissie Protocol Incidenten-waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (BCPIFI) bij de start van het EVA-nement. Volgens hem is er sprake van een ‘uniek fraudepreventiesysteem’ dat kan worden beschouwd als de vrucht van een goede samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) én Stichting BKR. “Met de BCPIFI als opdrachtgever, is BKR al 25 jaar verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het EVA-systeem”, legde Pons uit. Volgens hem werkt dat goed. “Dankzij de integratie in het BKR-domein zijn robuustheid, continuïteit en beschikbaarheid gewaarborgd.”

Actuele uitdagingen en ontwikkelingen
Ad Willebrands (relatiemanagement BKR en lid BCPIFI) benadrukte niet alleen de grote waarde van het EVA-systeem voor de financiële sector, maar ging ook in op actuele ontwikkelingen, waaronder enkele functionele aanpassingen en de mogelijke migratie van het EVA-systeem naar de Cloud.

‘Van idee naar nieuwe functionaliteit’ luidde de titel van de presentatie die José M. Sierra Perez daarna verzorgde. Hij is eveneens BCPIFI-lid en beleidsmedewerker bij de Volksbank en maakte duidelijk dat het EVA-systeem de komende jaren verder wordt geautomatiseerd. Namens het EVA-team van BKR, liet ook product owner Matthijs Eijsberg er geen twijfel over bestaan dat data binnen het EVA-systeem in de toekomst steeds vaker ‘System-to-System’ zullen worden uitgewisseld. Dit is een nieuwe functionaliteit die zorgt voor een geautomatiseerde koppeling tussen de systemen van de deelnemer (w.o. Case Management Systeem) en het EVA-systeem. Hierdoor worden veel handmatige werkzaamheden geautomatiseerd. “Het handmatig in- of overtikken van (persoons)gegevens, is niet meer nodig als wordt overgestapt op een Case Management Systeem (CMS), waarin na een IVR- of EVR-melding een dossier wordt aangemaakt”, hield hij zijn gehoor voor.

Veiligheid verbeteren
Na de pauze stond het tweede deel van het EVA-nement vooral in het teken van de toekomst van het fraudepreventiesysteem. Softwarebedrijf Business Forensics ging dieper in op de implementatie van het System-to-System-principe en het CMS. Onder de noemer ‘vragen en onderwerpen uit de praktijk’, zoomde Eijsberg en Willebrands daarna onder andere in op het stroomlijnen van het gebruik van diakritische tekens, het belang van de juiste wijze van toetsen (‘naast een juiste invoer van gegevens maakt dat het verschil’) en de invoering van API-Management. “Daarmee wordt de veiligheid van het EVA-systeem verbeterd en sorteren we voor op een mogelijke Cloudgang”, aldus de product owner.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.