Artikel

Stichting BKR (BKR) houdt zich sinds 1965 bezig met het financiële welzijn van Nederland. Met de gegevens die  BKR ontvangt, ordent en ontsluit leveren wij een bijdrage aan het voorkomen van betalingsproblemen op het gebied van schulden, kredieten en fraude.
Discussies over de gewenste duur van de bewaartermijn van het kredietregister van BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem (het CKI), onder andere met betrekking tot saneringskredieten zijn aanleiding geweest voor dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Zanders, in samenwerking met BKR. Het onderzoek richt zich op bewaartermijnen en recidives van minnelijke schuldregelingen. Omdat daarin ook saneringskredieten zijn meegenomen, zijn de resultaten ook bruikbaar in een bredere discussie over bewaartermijnen kredietregistraties.

Het onderzoeksrapport bestaat uit twee delen; een literatuuronderzoek en een kwantitatief onderzoek. Het literatuuronderzoek is gebaseerd op (inter)nationale bronnen en geeft een aantal relevante bevindingen en conclusies van eerdere studies over bewaartermijnen. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen saneringskredieten. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd op basis van informatie beschikbaar in het CKI ofwel kredietregister, om inzicht te krijgen of personen na afronding van een saneringskrediet een groter risico hebben om opnieuw in betalingsproblemen te komen (recidive).

Het onderzoek is online te lezen via deze link.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.