"Artikel"

Met ingang van 1 april 2022 veranderen de registratiemeldingen van Operational Autolease (OA). Vanaf dat moment wordt bij nieuwe overeenkomsten het volledige bedrag van de leaseovereenkomst (som van alle maandbedragen) gemeld in het CKI. Reeds bestaande overeenkomsten worden niet in het CKI aangepast. Dit betekent dat als de datum eerste aflossing van een OA voor 1 april 2022 ligt, 65% van de som van alle betalingen geregistreerd staat in het CKI omdat in die contracten een afslag voor de servicekosten (ter grootte van 35%) is verwerkt. De afslag voor de servicekosten - die voorheen op het bedrag in mindering werd gebracht - komt in het CKI te vervallen. 

Waarom wordt de registratie aangepast? 
Op 1 februari 2016 is het Keurmerk Private Lease geïntroduceerd. De met de consument aangegane operationele autoleaseovereenkomsten worden vanaf dat moment door private leaseaanbieders vermeld in het CKI onder aflopend krediet (AK). Om bij de toepassing van de leennormen te voorkomen dat de servicekostencomponent van de autokosten dubbel zou meewegen, is destijds afgesproken een afslag toe te passen op het in het CKI te registreren bedrag (35%). 

Sinds 1 juli 2016 bestaat in het CKI een aparte overeenkomstsoort voor operationele autoleaseovereenkomsten (overeenkomstsoort OA). De introductie van de overeenkomstsoort OA maakte het, door de herkenbaarheid, mogelijk om 100% van het bedrag te registreren. Omdat in juli 2016 net nieuwe leennormen waren overeengekomen, is op uitdrukkelijk verzoek van stakeholders de afslag als tijdelijke maatregel gehandhaafd. 

Per 1 april 2021 is een aangepaste consumptief kredietleennormenmethodiek in werking getreden via de gedragscodes van de VFN en NVB. De lasten van operationele autoleaseovereenkomsten worden vanaf dat moment op een andere wijze meegenomen in de berekening van de leencapaciteit. De correctie voor servicekosten van operationele autolease vindt niet langer plaats via een afslagpercentage in de registratie bij Stichting BKR, maar via een afslagbedrag in euro’s in de leennormen. 

Als gevolg van deze wijziging moet het OA-bedrag bij de toepassing van de leennormen worden teruggerekend naar 100% en vervalt de logica van de afslag in het CKI. Het te registreren bedrag in het CKI voor OA-overeenkomsten zal daarom per 1 april 2022 worden aangepast naar 100%. Dit betekent dat de gehele financiële verplichting vanuit operationele autoleaseovereenkomsten via het CKI inzichtelijk wordt gemaakt. Dit is in lijn met de registratie van andere kredietsoorten in het CKI en zorgt voor een meer zuivere rolverdeling. Stichting BKR gaat niet over de leennormen en de weging van lopende kredietverplichtingen. 

In overleg met de koepelorganisaties is gekozen voor de ingangsdatum 1 april 2022. Alle bij het CKI aangesloten partijen en stakeholders hebben zo voldoende tijd om zich voor te bereiden op de wijziging. 

Wat betekent dit voor jou? 
De wijziging geldt voor alle overeenkomsten met een ingangsdatum (in CKI-termen: DEA = Datum Eerste Aflossing) van 1 april 2022. Overeenkomsten die aangegaan worden vóór die datum volgen de huidige registratieregels. Deze overeenkomsten worden daarna niet aangepast. Hierdoor is bij het raadplegen van de kredietgegevens op basis van de ingangsdatum inzichtelijk op welke basis (65% of 100%) de overeenkomst is geregistreerd. 

De bij het CKI aangesloten organisaties, zoals deelnemers van het Keurmerk Private Lease, dienen mutaties in bedragen van operationele autoleaseovereenkomsten die verstrekt zijn vóór 1 april 2022 te onderhouden op basis van 65%. 

Aanpassing Algemeen Regelement CKI 
De wijziging heeft gevolgen voor Artikel 22 lid 3 van het Algemeen Reglement CKI. De tekst in dit artikel zal worden aangepast. De zinsnede ‘verminderd met de periodieke afslag voor servicekosten’ komt te vervallen en na <bedrag> wordt ingevoegd <zijnde de som van de totaal verschuldigde termijnbedragen>. 

Deze wijziging zal opgenomen worden in de versie van het Algemeen Reglement CKI van 1 januari 2022, maar treedt pas in werking per 1 april 2022. 

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.