"Artikel"

BKR en Caribbean Credit Bureau (CCB) hebben besloten om per 1 augustus 2021 de gegevensuitwisseling in het kader van de beoordeling van kredietaanvragen te beëindigen. De samenwerking tussen BKR en CCB was een gevolg van de toetreding van CCB tot de Association of Consumer Credit Information Suppliers(ACCIS). Op basis van de wederzijdse samenwerkingsovereenkomsten konden kredietaanbieders die zijn aangesloten bij CCB via CCB verzoeken indienen om informatie te verstrekken over een consument die een kredietaanvraag deed op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Omgekeerd kon een Nederlandse kredietaanbieder via BKR informatie opvragen bij CCB.

Waarom de samenwerking stopt
BKR en CCB zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de samenwerking mede op financiële gronden niet langer rendabel was. Bovendien is door de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap inzake de gegevensuitwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op grond van het Privacy Shield (Schrems II) geoordeeld, dat ook voor het gebruik van de zogenaamde Standard Contractual Clauses (SCC) aanvullende eisen moesten gaan gelden. Nu de verstrekking van persoonsgegevens door BKR gebaseerd is op deze SCC en de uitspraak heeft geleid tot nieuwe aanbevelingen (en daarmee aanvullende eisen) van de European Data Protection Board bij het gebruik van SCC, zijn partijen tot de conclusie gekomen dat deze nieuwe aanbevelingen zoveel aanpassingen van beide organisaties vergden, dat voorzetting van de samenwerking niet langer realistisch was.

Wat betekent dit voor aangesloten organisaties?
Het gevolg van het gezamenlijk besluit is, dat bij BKR aangesloten organisatie geen verzoeken tot bestandsraapleging (toetsen) meer kunnen indienen bij BKR voor betrokkenen die wonen of gewoond hebben op Aruba, Sint-Maarten en Curaçao. Als alternatief kun je een consument verzoeken een gegevensoverzicht (eigen inzage) bij CCB op te vragen.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.