"Artikel"

Op 22 juli 2021 kwam de tweede editie van de Schulden Monitor uit. De Schulden Monitor is een statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financiële welzijn van Nederland. Hoeveel mensen hebben hoeveel krediet? Hoeveel betalingsproblemen zijn er? In welke regio’s wonen de meeste mensen met een schuldregeling? Deze en vele andere vragen worden in de Schulden Monitor beantwoord.  

De Schulden Monitor verschijnt dit jaar voor de tweede keer. Met deze editie 2020 wordt het makkelijker om trends en ontwikkelingen ten opzichte van 2019 te herkennen. Hoewel, op voorhand werd verwacht dat het effect van de coronacrisis duidelijker zichtbaar zou zijn. Dat bleek mee te vallen. Wel is duidelijk geworden dat de ingezette trends ‘gewoon’ doorzetten. Het aantal Nederlanders met een consumptief krediet bijvoorbeeld nam met 0,6 miljoen mensen af tot 8,8 miljoen. Zij hadden 10,6 miljoen euro aan consumptieve kredieten en dat was bijna een miljoen euro minder dan het jaar ervoor.  

Jongeren in de problemen  
In de nieuwe Schulden Monitor is ruim aandacht voor de invloed van nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van private leasecontracten. De jongeren komen ook onder de aandacht, maar niet direct positief: het aantal jongeren tot 25 jaar met een betalingsprobleem neemt toe. Het totaal aantal Nederlanders met een betalingsprobleem nam juist af, dus de jongeren zijn in dit kader een groep om in de gaten te houden. Eind 2019 waren er 32.000 jongeren met betalingsproblemen, eind 2020 is dit aantal met 2.000 gestegen naar 34.000. De leeftijdsgroep met de meeste betalingsproblemen is en blijft vooralsnog de categorie 41-50 jaar.   

Daling betalingsproblemen 
De daling in het totaal aantal betalingsproblemen zette in 2020 in. Jarenlang was het aantal tamelijk stabiel rond de 700.000 mensen. Eind 2020 daalde dat naar ruim 657.000 Nederlanders. De kans op recidive nam echter toe: Het aantal mensen dat na het oplossen van eerdere betalingsproblemen toch opnieuw in de problemen kwam, steeg. Binnen zes maanden na het oplossen van een betalingsprobleem, heeft 18,7% toch opnieuw financiële problemen. En wie eerder een betalingsachterstand had, heeft een grotere kans opnieuw in de problemen te komen.   

 Zuiver en snel registreren 
Het hoofddoel van Stichting BKR is en blijft het bevorderen van het financieel welzijn van Nederland. Het goed afwegen van zaken door kredietaanbieders is dan belangrijk. Dat is mogelijk op basis van de data van Stichting BKR. Het ligt voor de hand dat dit het beste gaat als deze data zo veel mogelijk up-to-date, zuiver en volledig is. In de Schulden Monitor breekt Stichting BKR daarom een lans voor het opnemen van data over studiefinanciering en -schulden, verschillende vormen van private lease en de grootste lening die de meeste Nederlanders ooit aangaan: hypotheken. Ook het koppelen van persoonsgegevens aan het BSN (Burger Service Nummer) kan helpen om de data zuiver te houden. Maar eerst en vooral geeft de Schulden Monitor een overzicht van het financiële wel en wee van Nederland. Zo actueel als mogelijk.  

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.