"Artikel"

Het maximale rentepercentage voor consumptief krediet werd onlangs verlaagd van 14 naar 10%, met de bedoeling dit voor langere tijd zo te laten. Het is goed om consumenten te beschermen met een maximale rente, maar de keerzijde is dat kredietvertrekkers te weinig marge kunnen pakken op lage kredieten. Met een sociaal kredietfonds valt dit wellicht te ondervangen. Maar hoe zit het precies met sociaal krediet? NVVK-voorzitter Marco Florijn legt uit. 

Door de coronacrisis kan het aantal Nederlandse huishoudens met een schuld groeien naar 2,6 miljoen in 2021, aldus onderzoek van Deloitte. Om consumenten te beschermen, was de maximaal toegestane rente tot voor kort 14%. Om in deze tijd van corona de koopkracht op peil te houden, is deze maximale rente onlangs verlaagd naar 10%. Kredietverstrekkers vinden dit echter riskant: zij halen immers minder winst uit hun krediet, waardoor de buffer lager is wanneer mensen niet betalen.
En dus is er behoefte aan een goede balans, waarbij een sociaal kredietfonds mogelijk een oplossing biedt. Dit krediet kan worden verstrekt uit een nationaal kredietfonds, waarbij de Nederlandse kredietbanken de uitvoering voor hun rekening kunnen nemen. Net als bij de Nationale Hypotheek Garantie, staat de overheid borg. Zo kan de consument die het echt nodig heeft toch verantwoord en betaalbaar lenen en kan de rente laag blijven.

Nieuwe doelgroepen
De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering. Voorzitter Marco Florijn vindt het goed om juist in deze tijd te kijken welke voorzieningen er zijn en wat eventueel aangepast moet worden. “De afgelopen tijd hebben we met onze partners gekeken wat op korte en lange termijn gaat helpen. Het Landelijk Garantiefonds Saneringskrediet bijvoorbeeld helpt erg voor de nieuwe doelgroepen in deze coronatijd, zoals jongeren met flexcontracten, zzp’ers en daarnaast de klassieke groepen in het sociaal minimum. We staan klaar om nu én straks de opvang te regelen aan de hand van wat we het NVVK-arrangement noemen.”

Dat arrangement verzorgt ten eerste het regelen van collectieve schuld, ten tweede een schuldenknooppunt waar digitalisering centraal staat voor een snel en eenduidig overzicht en ten derde een saneringskrediet, waar een garantiefonds voor nodig is.

Gemeentelijk beleid
Florijn maakt onderscheid tussen enerzijds het saneringskrediet, waarbij een kredietbank de zaken van schuldeisers overneemt en zo dus de enige schuldeiser wordt, en anderzijds het sociaal krediet.

“Sociaal krediet wordt verstrekt door kredietbanken om consumenten met financiële problemen het zetje naar een ander perspectief te kunnen geven. Een lening als je niet meer bij banken terecht kan. Het netwerk van kredietbanken is daarbij heel belangrijk. Let wel: een kredietbank mag geen winst maken: het rentepercentage wordt gebruikt om de uitvoeringskosten te dekken en dat kan per gemeente verschillen. Als NVVK zijn we voor een laag rentepercentage, maar sociaal krediet is niet altijd onderdeel van gemeentelijk armoedebeleid waarbij de gemeente garant staat voor de uitvoeringslasten. Daardoor kan het rentepercentage laag zijn. Om dit landelijk op te pakken, kom je meer op te terrein van het Landelijk Garantiefonds Saneringskrediet, maar dat is wel iets anders dan sociaal krediet. Wij zouden graag zien dat het sociaal krediet in alle gemeenten wordt gelijk getrokken. Dat gemeentelijk beleid kan ook heel goed landelijk opgepakt worden, waarbij de kredietbanken samen een netwerk vormen en de landelijke overheid garant staat. Wel goed om het onderscheid in het oog te houden.”

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.