"Artikel"

Sinds 2007 is aan de EVA Toets een Sanctie Toets gekoppeld. Tegelijkertijd met de EVA Toets wordt gecontroleerd of een persoon op een sanctielijst staat. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de Wwft en privacy voldoet deze sanctietoets niet meer aan de huidige tijdsgeest. Daarnaast is er onvoldoende relatie met de doelbinding van het Externe Verwijzingsregister (EVR), zoals bepaald in het PIFI. Vanaf 1 oktober 2020 stoppen we daarom met de Sanctie Toets via EVA.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat je een sanctietoets vanaf 1 oktober 2020 op een andere wijze moet gaan invullen om aan je wettelijke verplichting te voldoen. De BKR Sanctie Toets is een goed alternatief.

BKR Sanctie Toets als alternatief
We bieden je een goed alternatief: de BKR Sanctie Toets. Met de BKR Sanctie Toets raadpleeg je de volgende sanctielijsten:

  • sanctielijst van de Europese Unie (CFSP)
  • sanctielijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (OFAC)
  • nationale sanctielijst terrorisme (DNB)
  • de VN Sanctielijst
  • de Belgische Nationale Terrorismelijst

Bij een match is detailinformatie beschikbaar. Met de detailinformatie verbeter en vereenvoudig je het klantonderzoek.

KYC Platform
De BKR Sanctie Toets wordt ontsloten via ons KYC Platform. Via ons KYC Platform ontsluiten wij ook de BKR PEP Toets en de BKR Insolventie Toets. Met een toetsvraag ‘KYC Toets’ kun je alle drie de producten los of gecombineerd raadplegen. De KYC Toets is beschikbaar via een webservice (realtime toets) en via het zakelijk portaal (batch toets).

Interesse?
De producten BKR PEP Toets,  BKR Sanctie Toets en BKR Insolventie Toets ondersteunen je bij het vervullen van je poortwachtersrol in het kader van de Wwft. Heb je interesse in een van deze producten, neem dan contact op met je accountmanager.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.