"Artikel"

Met ons Business Continuity Management plan hebben we gewaarborgd dat al onze dienstverlening operationeel is en blijft. Dit is 16 maart in werking getreden. Onze medewerkers werken sindsdien nagenoeg allemaal vanuit huis. Slechts een enkele medewerker werkt nog op kantoor. We hebben hierbij alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van onze werkzaamheden te waarborgen. We bezoeken momenteel ook geen klanten, leveranciers of andere relaties.

We monitoren continu de actuele situatie en volgen de adviezen van het RIVM nauwgezet. Het BCM-team komt minimaal een keer per week digitaal samen en stuurt bij indien nodig. Ons Business Continuity Management plan bevat in geval van verdergaande calamiteiten tevens een technische en organisatorische uitwijkmogelijkheid. Dit wordt twee keer per jaar geoefend, om de continuïteit te allen tijde te kunnen waarborgen. Alle systemen bij BKR zijn dubbel uitgevoerd, met een directe overschakeling in geval van calamiteiten cq. uitval van de primaire systemen. Maandelijks wordt de overschakeling van de primaire naar de secundaire systemen uitvoerig getest.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.