"Artikel"

Voor ons magazine Inzichtelijk hielden we in november een Ronde Tafel. Een virtuele deze keer, vanwege bekende redenen. Het gesprek was er niet minder om trouwens. Marion Weijers (Nibud), Clairette van der Lans (Wijzer in Geldzaken) en Marieke van der Veen (NVVK) bespraken de financiële gezondheid van Nederland en constateerden dat we te maken hebben met een nieuwe doelgroep.

Weijers (senior adviseur budgetvoorlichting bij Nibud), Van der Lans (projectleider financieel fitte werknemers bij Wijzer in Geldzaken) en Van der Veen (senior beleidsadviseur bij de NVVK) maakten er een levendig gesprek van. Allen constateerden terecht dat de coronacrisis de financiële gezondheid van Nederland bepaald geen goed heeft gedaan. En dan moet de grote klap waarschijnlijk nog komen.

Van der Veen daarover: “Uit berekeningen die SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte heeft gemaakt, blijkt dat in de komende zes tot achttien maanden de effecten van de coronacrisis op de economie pas echt zichtbaar worden. En die verschillende scenario’s gaan van gitzwart tot nog donkerder. In het worst-case scenario kampen meer dan een miljoen huishoudens in 2021 met problematische schulden die ze zelf niet meer kunnen oplossen.”

Urgentie ontbreekt
Met recht een doemscenario dus. Een tsunami aan huishoudens met schulden, noemde Weijers het. En ze constateerde ook dat mensen geneigd zijn om lang te wachten voordat ze hulp inroepen. “We zien dat mensen vaak vijf jaar wachten voor ze bij de schuldhulpverlening aankloppen. Dat is veel te lang. In het begin van de coronacrisis maakten veel mensen zich zorgen, maar sinds de steunmaatregelen van de overheid en de coulance van schuldeisers bij betalingsachterstanden, voelen mensen de urgentie minder.”

Wat te doen
De tafelgenoten waren het er duidelijk over eens dat het zaak is om de urgentie te onderstrepen bij alle belanghebbende partijen. Zeker omdat de aankomende doelgroep voor een belangrijk deel uit nieuwelingen bestaat: zzp’ers en ondernemers uit branches die door de coronacrisis ongenadig hard zijn getroffen. Punt is dat zij de weg naar hulpinstanties niet (goed) kennen en min of meer gewend zijn om de eigen boontjes te doppen. Weijers noemt het ‘onrealistisch optimisme’. “Als mensen nu minder inkomen hebben, brengen ze niet direct hun uitgaven terug naar verhouding tot de inkomsten. Mensen denken dat het wel goed gaat komen, waardoor betalingsachterstanden op de loer liggen.”

Organisaties kunnen zich echter nu al voorbereiden op de golf. In dat kader is het ook prettig om te weten dat gemeenten gegevens uitwisselen en dat per 1 januari 2021 de Wgs zijn werk gaat doen.

Kredietaanbieders
Ook de rol van de kredietaanbieders werd aan de ronde tafel onder de loep genomen. Vooral jongeren zijn gevoelig voor het afsluiten van allerlei abonnementen die maandelijks toch betaald moeten worden. Zeker in het licht van de huidige onzekere tijd speelt dat een grote rol.

En: “Leasecontracten lopen vaak jaren. Sommige aanbieders hebben clausules waarbij je kunt opzeggen als je je baan kwijtraakt, maar dat is niet standaard. Als je dat niet goed regelt en je raakt je baan kwijt, zit je jarenlang met een enorme maandlast of hoge boete om er van af te komen”, aldus Van der Lans. Met elkaar kwamen de tafelgenoten tot een consensus: allemaal te lezen in de komende editie van Inzichtelijk.

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert alle kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie de juiste kredietbeslissing kunnen nemen. Zo voorkomen we dat consumenten meer lenen dan hun portemonnee toelaat en beschermen we het financiële welzijn van heel Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken, aan te melden bij Stichting BKR. Al die informatie slaan we op in een database zodat er een overzicht is van alle leningen in Nederland en hoe de Nederlanders afbetalen. Naast het beheren van kredietgegevens richt Stichting BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituaties, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Stichting BKR heeft geen winstoogmerk en bestaat sinds 1965.

Hoe behulpzaam vond je deze pagina?
Bedankt voor je feedback
Er is iets fout gegaan, probeer het opnieuw.